Teleskoptruck kurs28. nov 2021

Ramirent, Teleskoptruck kurs

Ramirentskolen tilbyr kurs for både klasse C1 og C2

Teleskoptruck er en multifunksjonell maskin som egner seg til en rekke oppgaver på byggeplassen, gjerne under mottoet: «Første maskin inn og siste maskin ut». Sentralt i kurset er risikoforståelse, bæreevne, stabilitet og teleskoptruckens konstruksjon og virkemåte.

Teleskoptruck kan brukes som både truck og kran, til masseforflytning eller som personløfter/lift med typegodkjent mannskapskurv.

– Teleskoptruck er på mange måter en multimaskin. Nå har også landbruket oppdaget denne funksjonelle maskinen, sier leder for teleskoptruckkurs i Ramirent, Tor Einar Kristiansen.

Teleskoptruck C1 og C2

I 2008 skjerpet Arbeidstilsynet kravene for håndtering av teleskoptruck og stiller nå krav til et utvidelseskurs innen sertifisert sikkerhetsopplæring. Sikkerhetsopplæringen for teleskoptruck ble da delt inn i to klasser; C1 for teleskoptruck med fast tårn og C2 for teleskoptruck med roterende tårn.

– Kurset er satt opp som et utvidelseskurs med en dags varighet for C1, og noe mer praksis for C2. Det kreves minimum truckførerbevis for klasse T4, motvektstruck, lastebilkran og/eller sertifikat for masseforflytningsmaskin for å kunne ta utvidelseskurset, forteller Kristiansen. Etter gjennomføring er det ingen krav til fornyelse av kompetansebeviset, som gjennom Ramirentskolen blir utstedt av Sentralregisteret for sikkerhetskompetanse.

Les mer om kurset her!

Teleskoptruck - unngå ulykker

Kurset starter med en teoridel, som omfatter begge klassene og varer i cirka seks timer.

– Vi går gjennom bruksområder og praktisk bruk av teleskoptruck, litt om ulykker og årsaker til ulykker. Dette er for at deltakerne bedre skal kunne sette seg inn i hva som må gjøres for å prøve å unngå ulykkene, sier Kristiansen.

Teleskoptruckens konstruksjon og virkemåte blir også gjennomgått på kurset. – Vi lærer om stabilitet, som blant annet innebærer forståelse om bæreevnen av forskjellige typer masser og det å kunne lese og forstå et lastediagram med tanke på belastningsgrenser og lignende.

Teoridelen blir avsluttet med en teoriprøve. Ramirentskolen har godt kvalifiserte instruktører med lang erfaring innen bygg- og anleggsbransjen. Kursene skal gjøre at deltakerne kan håndtere arbeidsutstyr av forskjellig slag på en trygg og sikker måte for å unngå arbeidsulykker.

Påmelding Teleskoptruck kurs
Christina Niemi
Christina Niemi

Marketingsjef