Stillaskurs – brukerkurs for stillas med Ramirent7. jan 2022

Stillaskurs – brukerkurs for stillas med Ramirent

Krav fra arbeidstilsynet

Det er et krav fra arbeidstilsynet at alle som skal gjøre en jobb i et stillas skal ha gjennomført brukerkurs for stillas. Med kurset til Ramirentskolen bygger du kunnskap og rutiner som sørger for at du alltid har en trygg arbeidsplattform.

Det viktigste du lærer på brukerkurset for stillas er å vite begrensningene for det stillaset du har foran deg når du skal utføre en arbeidsoppgave.

– Du skal bygge kunnskap og være trygg på at du og dine kollegaer har en sikker arbeidsplattform, forteller leder for Ramirentskolen, Oddbjørn Granlund.

Kurset passer for alle yrkesgrupper som skal utføre arbeid i et stillas, enten du jobber som maler, murer, taktekker, snekker, elektriker eller andre yrker innen bygg- og anlegg, industri, offshore eller HMS.

– Av erfaring vet jeg at det over tid oppstår mange feil og mangler ved stillas som settes opp. Feil og mangler som kan være svært farlig og potensielt dødelig for arbeiderne som jobber der. Det er derfor ekstremt viktig å bygge kunnskap og innarbeide rutiner for «kontroll før bruk» som gjør at du kan avdekke disse, forteller eksperten.

Brukerkurs for stillas er et krav satt av arbeidstilsynet i forskriften for utførelse av arbeid (Kapittel 17.5), og alle må ha dokumentert opplæring for å jobbe i et stillas.

Brukerkurs for stillas

Det viktigste du lærer gjennom kurset er rutiner for «kontroll før bruk», hva du skal se etter for å avdekke eventuelle feil og mangler og at du kjenner begrensningene for et stillas.

– En lift som veier 16 tonn kan ha en begrensning i kurven på 240 kilo, som tilsvarer to arbeidere og litt utstyr. Det samme gjelder for et stillas, og du kan ikke uten videre ta med deg tungt materiale eller utstyr opp i et hvilket som helst stillas, sier Granlund.

I kurset tas du gjennom hvilke begrensninger som ligger til grunn for ulike typer stillas, hva skiltingen som settes opp av montøren betyr og hva du skal se etter og kontrollere for å sikre en trygg arbeidsplattform, slik som veggfester, understøtte og rekkverk.

– Den største utfordringen er at veggfester fjernes. Arbeidere på byggeplassen har ikke lov til å endre et ferdig montert stillas i det hele tatt, men det blir gjort likevel. Det kan være en håndverker som skal montere noe ved et veggfeste og fjerner det for å få plass, som påvirker styrken og stabiliteten til hele stillaset.

I kurset får du kunnskapen du trenger for å avdekke eventuelle feil og mangler og innarbeider samtidig gode rutiner for kontroll før bruk. Du vil også lære om begrensninger og beregningene som ligger til grunn for montering av stillas.

Les mer om kurset her!

Kurs i Bergen, Trondheim, Stavanger og Oslo

Kurset settes opp jevnlig ved kundesentrene til Ramirent over hele Norge – både i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim, men kan også når som helst arrangeres på forespørsel for mindre eller større grupper – på kundesenteret eller hos din bedrift.

– Kurset har en varighet på mellom 2,5 til 4 timer og kan tilpasses ulike yrkesgrupper og arbeidsoppgaver, forteller Granlund.

Påmelding: Brukerkurs Stillas
Christina Niemi
Christina Niemi

Marketingsjef