Stillas – vi tilbyr prosjektering, utleie, montering og stillaspakker til ditt prosjekt11. aug 2021

Hengestillas, stillas, prosjektering, montering

Vi tilbyr prosjektering, utleie, montering og stillaspakker til ditt prosjekt

Tungstillas, lettstillas, rullestillas, hengestillas, spesialstillas, tak-over-tak, taksikring og inndekking – Ramirent har alt du trenger tilgjengelig, når du trenger det. Uansett størrelse og omfang på ditt prosjekt.

– Unikt for oss i Ramirent er at vi både har en massiv flåte og en sammensatt park med et bredt utvalg, forteller Thomas Tangstad, avdelingsleder for Oslo stillas i Ramirent.

Ramirent er en landsdekkende leverandør av maskiner og utstyr. De fem største stillasavdelingene finner du i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand, i tillegg til 30 kundesentre i regionene, som strekker seg fra det sørligste Norge til det nordligste kundesenteret i Alta.

– Stillas er et av våre ekspertområder. Vi tilbyr både utleie av stillas, montering/demontering av stillas, brukerkurs for stillas og monteringskurs for opp til fem meter, opp til ni meter og over ni meter, sier avdelingslederen.

Stillas, Thomas Tangstad

Utleie av stillas

Ramirent kan møte dine behov uansett størrelse og omfang på ditt prosjekt.

– Vi er en totalleverandør som gir deg som kunde mange fordeler, også når det gjelder løsningene for stillas. Blant annet kan vi modellere prosjektet i BIM – Building Information Modeling, som er et 3D-program som illustrerer hele prosjektet, forklarer Tangstad.

LES OGSÅ: En komplett løsning

– Det lar oss planlegge hvor stillasene skal plasseres gjennom hele byggeprosjektet, og kan løse utfordringer allerede før du har tatt første spadetak i bakken.

Ramirent har to, egne ansatte som er byggingeniører med spesialkompetanse innen BIM.

– Da kan du før byggeprosjektet er påbegynt se nøyaktig hva du vil trenge av stillas og løsningen vi kan levere, i tillegg til at vi kan oppdage eventuelle utfordringer tidlig og finne de beste løsningene for dem, forteller han.

Er det flere bygninger i prosjektet kan det også planlegges for gjenbruk av stillaset, som sparer kunden for transportkostnader.

– Det finnes svært få begrensninger for hvor høyt, bredt eller stort du kan bygge når vi leverer stillas. Vi har kunnskapen som skal til for å takle alle utfordringer og har god flyt mellom avdelingene i ulike deler av landet som gjør at vi raskt kan skaffe 10.000 kvadratmeter med stillas uansett hvor du er.

stillas, ramirent, tak over tak, utleie

STILLAS: Ramirent har kundesentre over hele landet og er derfor en god støttespiller uansett hvor i landet du holder til.


Montering av stillas

I omtrent 85 prosent av tilfellene der Ramirent leverer stillas, er også montering og rigg av stillaset en del av leveransen.

– Det er en del regelverk knyttet til montering og bruk av stillas. Gjennom Ramirentskolen tilbyr vi både brukerkurs for stillas og kurs for montering av stillas, men vi har også egne ansatte som jobber spesifikt med montering, forteller Tangstad.

Det er krav om dokumentert opplæring for montering, demontering, endring og kontroll av stillas, som skal legge til rette for en trygg arbeidsplass for alle på byggeplassen.

Les mer om brukerkurs stillas

– Et stillas må alltid settes opp av en montør med tilstrekkelig kunnskap, og kunden eller entreprenøren kan ikke selv gjøre endringer eller bygge om på det etter at siste kontroll er gjennomført.

Det gjelder spesielt veggfestene som er kalkulert til å tåle et antall kvadratmeter stillas per veggfeste og eventuelt annen vekt basert på kundens behov.

– Ved montering gjennomfører vi trekkprøver som viser hvor mange veggfester det er behov for basert på vær og vind i området, vekten til stillaset og materialet som veggfestene skal monteres i. Har du et stillas med dekke, vil du kunne trenge tre ganger så mange veggfester for at det skal kunne stå i mot eventuell vindkraft, sier avdelingslederen.

Alt dette er momenter fagekspertene til Ramirent tar med i beregningene fra start. Etter montering, ved oppstart, vil Ramirent sine montører være tilgjengelig for eventuelle justeringer på stillaset gjennom prosjektet, og komme tilbake når det skal rigges ned.

 MONTERING: Ramirent leier ut stillas, i tillegg til at vi kan tilby prosjektering, montering, demontering og stillaspakker til ditt prosjekt.

MONTERING: Ramirent leier ut stillas, i tillegg til at vi kan tilby prosjektering, montering, demontering og stillaspakker til ditt prosjekt.

Stillasene du kan leie av Ramirent

Ramirent har et bredt utvalg av stillas, uansett størrelse og omfang på prosjektet. Her tar eksperten deg gjennom de ulike variantene i sortimentet, hvilke prosjekter de egner seg for og oppklarer hva du har behov for til ditt prosjekt.

Lettstillas og tungstillas

Forskjellen på lettstillas og tungstillas er i utgangspunktet hva det tåler av vekt utover personene som skal utføre arbeid på det.

– Lettstillas egner seg for mindre jobber i det private hjem – som hvis du skal beise huset eller gjøre snekkerarbeid på fasaden. Tungstillas er for større prosjekter og tåler flere hundre kilo ekstra – enten det er utstyr eller betong, i tillegg til menneskene som utfører arbeidet.

Tungstillas kan kombineres med takdekke, eller tak-over-tak, som i kombinasjon med kledning rundt stillaset og byggvarme på innsiden kan sørge for at byggeplassen holder sommertemperaturer uansett årstid, vær og vind utenfor.

– Av sikkerhetsmessige hensyn monteres det ofte stillas som taksikring for arbeid på tak. Dette sørger for at arbeiderne ikke går på taket uten at de er sikret. Det dreier seg som oftest om et rekkverk, sier Tangstad.

– I prinsippet skal du være så godt sikret når du jobber i høyden, at du skal kunne gå rundt på taket i blinde og med utstyr i begge hender, uten at det er mulig å falle ned.


Klatrestillas

Klatrestillas/fasadeklatrer er en kombinasjon av en byggeheis og et stillas og brukes ofte i forbindelse med arbeid på skyskrapere og/eller høye bygninger.

– Et klatrestillas krever lite veggfester, men kan likevel ta deg bortimot så høyt som ønskelig. Selve arbeidsplattformen kan bygges til å være opp til 17 meter bred, som gir arbeiderne stor rekkevidde og godt med arbeidsplass, forteller eksperten.

Ramirent har blant annet Scanclimber Maxus SC5000 i sitt sortiment, som kan ta arbeiderne flere hundre meter over bakken og tåler opp til flere tonn ekstra vekt av utstyr og materialer.

klatrestillas, stillas, ramirent, utleie

Klatrestillas: Klatrestillas er perfekt for ethvert fasadearbeid for nybygg eller restaurering

Spesialstillas

I bygg- og anleggsbransjen vil du ikke alltid finne løsningene i instruksjonsboken, og det er her spesialstillas kommer inn – som kan tilpasses uansett oppgave.

– De fleste stillas tåler 450 kilo per kvadratmeter, som er godt nok for de fleste, men ikke alltid. Et eksempel er Radiumhospitalet som skal ha en røntgenmaskin på åtte tonn gjennom et vindu i en av de øvrige etasjene. Da beregner vi sammen med BIM-ingeniørene hvordan vi kan bygge et stillas og en plattform med flere og tettere bein i bakken som tåler åtte tonn.

Her har Ramirent unik kunnskap og kompetanse til å levere et produkt som løser oppgaven.

Hengestillas

En tenker at et stillas bygges oppover, og det gjør det også som oftest, men det kan også være behov for et stillas som kan bygges nedover, for eksempel hvis det skal gjennomføres arbeid i en brønn der det ikke er klargjort hvor dyp den er.

– Med dragere over åpningen av brønnen kan vi koble oss opp med nødvendig utstyr og bygge oss nedover. Her må en naturligvis gjøre de matematiske beregningene i forkant, ettersom dragerne ikke tåler ubegrenset med vekt, og ta vurderinger underveis, forklarer Tangstad.

hengestillas, stillas, ramirent, utleie

Hengestillas: Ramirent har alle typer stillas i sitt sortiment og tilbyr også spesialstillas, som innebærer at vi finner nye og gode løsninger for eventuelle utfordringer i prosjektet.

Hengestillas: Ramirent har alle typer stillas i sitt sortiment og tilbyr også spesialstillas, som innebærer at vi finner nye og gode løsninger for eventuelle utfordringer i prosjektet.

Rullestillas

Rullestillas er som navnet tilsier, et stillas med hjul som raskt og enkelt kan flyttes rundt.

– Dette er et stillas som egner seg til enklere jobber, for eksempel inne i en idrettshall når det er behov for å skifte lyspærer, forteller Tangstad.

Rullestillasene vil i de fleste tilfeller ta deg opp til en maksimal arbeidshøyde på opp til 10 meter. Hjulene sikres med en lås/brems som sørger for at du står trygt der arbeidet skal gjennomføres.

Kontakt oss for ditt neste prosjekt