Stillas til utleie – vi har kunnskap og ekspertise uansett behov

  10. feb 2022

  Ramirent har kunnskapsrike og erfarne BIM-designere som i samarbeid med kundene våre setter opp akkurat det du har behov for.

  Vi har kunnskap og ekspertise uansett behov

  Enten du skal opp i høyden, under en bro, eller rundt et kirketårn, kan vi konstruere et spesialstillas som løser oppgaven. Ramirent har kunnskapsrike og erfarne BIM-designere som i samarbeid med kundene våre setter opp akkurat det du har behov for.

  Det er mye tid og penger spart på å konstruere et stillas digitalt, før det settes opp der det er en nødvendig del av en byggeprosess, et oppussingsprosjekt eller en renoveringsprosess.

  Jan Holdhus er BIM-designer i Ramirent, en spesialist innen building information modeling eller bygningsinformasjonsmodellering som det heter på norsk. Han jobber daglig med å modellere og tegne stillas slik at det passer til prosjektet og oppgaven.

  – Det er forskjell på stillasene vi lager. Vanlige stillas kan settes rett opp på et bygg. De er rette og firkantede og en ganske enkelt sak å sette opp. Men hvis et prosjekt krever en spesialløsning, så må det også et spesialstillas til, sier han.
  Les mer om våre tjenester: VDC, BIM og ICE

  Krever planlegging

  Spesialstillas krever en annen planlegging og andre konstruksjonsdeler enn spir og lengdebjelker som du benytter på de vanlige stillasene. Men den største forskjellen ligger i planleggingen.

  – Det starter med at vi får en modell av kunden. Vi jobber mye i 3D, det er også det vanligste i Norge. Vi setter da inn stillaskomponenter rundt den modellen vi får og tegner opp hvordan det vil se ut. Ut fra modellene bestiller vi så en plukkliste med deler, forteller Holdhus. Alle stillas modelleres opp i samarbeid med kundene våre.

  BIM, VDC, prosjektering, planlegging, ramirent

  Stillasmodell av Domus Juridica, Oslo.

  – Vi får beskjed om hvor stor lasteflate det er, og hvor mye det skal tåle. Hva slags fasade bygget har spiller også inn, og om det er oppussing, et nytt bygg, mur eller panel. Alt dette betyr noe for etasjehøyden og bredden til stillaset.

  Når modellen er tegnet opp leverer Ramirent tegninger som kan lastes inn i en applikasjon, slik at stillasmontørene har bruksanvisningen foran seg når stillaset monteres.

  LES OGSÅ: Stillas – vi tilbyr prosjektering, utleie, montering og stillaspakker til ditt prosjekt

  BIM – det beste verktøyet for kompliserte stillas

  Ramirent har både erfaring og kunnskap knyttet til kompliserte oppsett av stillas.

  – På juridisk fakultet i Oslo lå et bygg med stillas inntil et annet bygg som var vernet. Stillas nummer to skulle opp på et bygg ved siden av der igjen. Da måtte vi over taket og lage en slags bro som gikk over det vernede bygget. Vi satte opp bjelker på begge sider for å fordele vekten, og hadde også en løsning for stillas på forsiden av bygget, sier Holdhus.

  Vanligvis er det to spir på stillasene som settes opp, men på dette prosjektet måtte det monteres tre. Flere spir fordeler lasten bedre slik at belastningen på bakken ikke blir for stor. Utstyr til blant annet murere veier ofte mye, og det er strenge krav til hvordan det skal monteres.

  stillas, prosjekt, ramirent

  Et annet tilfelle hvor det måtte på plass en spesiell løsning var på et stillas i Bergen. Ved renovering av domkirken kunne stillas monteres inntil tårnet. Det måtte dermed planlegges for en løsning som gikk rundt.

  – I sånne tilfeller modellerer vi stillaset rundt kirketårnet eller med tak-over-tak for å beskytte tårnet i prosessen, sier Holdhus.

  – En del av beregningen er selvfølgelig også at konstruksjonen tåler kreftene fra vær og vind.

  Kunder tar også regelmessig kontakt for utleie av hengestillas. Det kan være i forbindelse med arbeid eller bygging av en bro, eller i tilknytning til arbeid i en dyp brønn. Da bygges stillaset nedover med dragere. Dette krever imidlertid nøye planlegging og matematiske beregninger som sikrer at konstruksjonen tåler både vekt og vær og vind.

  Forespørslene kan imidlertid være hva som helst, som da en kunde ønsket å bygge et stillas inne i et atrium. Da kommer bygningsinformasjonsmodellering godt med.

  – Vi hadde en sak på et næringsbygg der et tak skulle monteres inn i atriumet. Dette måtte modelleres opp med løsninger, og stillaset ble et slags tårn med en plattform på toppen som gikk gjennom dette tårnet. Det er veldig praktisk å kunne bruke 3D da, som beregner forsterkninger mellom tårnene og hvor mye fotavtrykk det vil ha, før vi bygger, sier BIM-ingeniøren.

  I et pågående prosjekt i Lillestrøm har Ramirent sørget for et stillas som går over mange bygg.

  – Det er vanlige leiligheter, og er sånn sett ikke så komplisert. Det som gjør det krevende er at det er flere bygg, og at ett bygg skal være delt i tre seksjoner med forskjellig høyde på etasjene, mur på den ene veggen og fasadepanel på den andre. Hvis det ikke er smidig å transportere utstyr fra den ene til den andre siden, kan mureren få problemer. Stillaset må konstrueres riktig for vekt og transport.

  BIM-design – fra modell til ferdig stillas

  Ramirent ønsker å komme inn tidlig i prosessen med å sette opp stillas.

  – Når kunden tar kontakt får vi en modell av bygget og hvor det er behov for stillas. Vi er med i møter og modellerer opp etter kundens behov. På en del av de nyere byggene er det varierende fasade. Vi lager et forslag etter eksempel fra kunden, og så har vi flere møter til vi har en modell vi er enige om. Vi vil gjerne ha modellen som kunden er fornøyd med ferdig i god tid før det skal monteres.

  Kommer det endringer underveis, er Ramirent med på befaringer for å sørge for at stillaset fortsatt passer bruken det skal ha. Det er sjeldent ekspertene ikke finner en løsning, men det er noen prosjekter som kan være utfordrende på grunn av sikkerhet. Stillaset beregnes for bruk, avstand til vegg, om det er innkjøringer i bygget, åpninger som må forsterkes med lengdebjelker og hvordan det vil se ut i forhold til vinduer og balkonger.

  Det må også tas hensyn til trapper, rømningsveier, plassering av heis, at det kan kjøre biler forbi, om det er kraner på byggeplassen og hvor stillaset kan oppbevares før det monteres.

  Når modellen er klar, er det også klart til å bestille et stillas fra Ramirent.

  Stillas – gode løsninger til alle oppgaver og behov

  Ramirent har utleie av stillas som dekker alle behov.

  Lettstillas brukes på mindre prosjekter tilknyttet fasade og taksikring. Ofte er prosjektene tilknyttet mindre hus og privatboliger og sørger for at håndverkerne kommer til der det trengs.

  Tungstillas er det du oftest ser i byene og på litt større bygninger. Stillaset benyttes av murere og for å få opp fasaden på et nytt bygg. Tungstillas kan bygges slik at det tåler langt mer vekt av murstein, plank og andre materialer enn et lettstillas.

  – Vi modellerer alt sammen, sier Jan Holdhus.

  – Da tar vi også høyde for brakker og heis, søppelramper og hvor containere skal stå slik at det blir enkel tilgang fra stillaset. Vi modellerte for en stor rehabilitering på Stortorget i Oslo, hvor trikken kjører på den ene siden. Da måtte plassen virkelig optimaliseres, også med tanke på sikkerhet.

  Holdhus nevner flere prosjekter der Ramirent har stått for leveransen av stillas.

  – Vi leverer over hele landet. Kollegaen min har jobbet på flere prosjekter med stillasutleie i Trondheim. Vi har levert stillas til en skole i Arendal, på Qvadrum i Kristiansand, på legevakten i Arendal og Kulturskolen i Sør, sier han.

  – Et prosjekt på Voldsløkka skole i Oslo innebar ikke spesialstillas, men det var et krav om å være frittbærende, altså at det ikke skulle komme borti den gamle, verneverdige veggen. På Manglerud bad, også i Oslo, leide vi ut og monterte stillas fra bunnen i bassenget og opp i taket.

  – Ingen prosjekter er for små eller for store. Det er imidlertid viktig å kjenne til at du trenger et sertifikat for å jobbe i høyden. På byggeplassen er det strenge krav til sikkerhet, så det er viktig å ha tatt kurs eller være sertifisert for å jobbe i stillas, avslutter BIM-ingeniør Jan Holdhus.

  Ramirent tilbyr både brukerkurs for stillas, montering av stillas og fallsikringskurs.

  SE KURSKALENDEREN HER!Har du behov for spesialstilas? Kontakt oss i dag
  Christina Niemi
  Christina Niemi

  Marketingsjef