Ramirent tar opplæring i stoffkartotek på alvor!

  18. sep 2022

  Ramirent, Cobuilder, stoffkartotek

  Ramirent tar opplæring i stoffkartotek på alvor

  Ramirent inkluderer nye opplæringsvideoer fra Cobuilder i sin e-læringsportal for å sikre smidig overgang til nytt stoffkartoteksystem.

  Ramirent har nylig byttet stoffkartoteksystem og er i gang med opplæring av alle ansatte. I den forbindelse tok de kontakt med Cobuilder og spurte om å få innføring i bruk av Collaborate-modulene for stoffkartotek og risikovurdering i form av korte videoer som blir inkludert i bedriftens e-læringsportal.

  – Vi er et selskap med 420 ansatte i 37 lokasjoner som er spredt utover hele landet. Dette er en utfordring når vi går over til et nytt system. Det å sikre en smidig overgang er helt essensielt, sier Niklas Hjemgaard Glerup, HMS- og Sikkerhetsrådgiver i Ramirent.

  Fysisk opplæring krever at ansatte må reise og tar dessuten lang tid. I de siste to årene har alle blitt vant til å bruke nye løsninger for å treffes og jobbe sammen, og det har fungert. Erfaring viser at det har vært mye større oppslutning på Teams-møter enn på vanlige kurs.

  Nye løsninger gir bedre resultater

  – Våre ansatte har det travelt i hverdagen, men alle kan finne litt ledig tid innimellom arbeidsoppgaver. Derfor synes vi at e-læringsportalen vår har fungert veldig bra for å sikre at alle får den nødvendige informasjonen, fortsetter Niklas.

  Portalen inneholder mye nyttig informasjon om forretningsmetoder, HMS, lov og regler, som er presentert på en enkel og oversiktlig måte. Det gir dessuten mulighet til å følge opp og sikre at alle har fått med seg de nyeste oppdateringene.

  LES OGSÅ: HMS - Slik arbeider vi i Ramirent med HMS hver dag!

  – Vi har fått på plass gode innrapporteringsrutiner, og alle ansatte vet at de må sørge for å ta en gjennomgang av informasjonen som publiseres i portalen. Status på e-læring er inkludert i våre månedlige rapporter, og lokale ledere er flinke til å følge opp, sier Niklas.

  Derfor ønsket Ramirent å inkludere Collaborate-opplæringen i sin e-læringsportal. Dette er også viktig for å kunne gi nye ansatte all nødvendig HMS-opplæring fra dag én.

  – Erfaring viser at når ny kunnskap ikke brukes til daglig, kan man fort glemme hvordan ting skal gjøres. Derfor er portalen veldig nyttig. Det er enkelt å finne akkurat opplæringen man trenger.

  stoffkartotek, ramirent, cobuilder

  Bli god på dette fordi vi vil, ikke fordi vi må

  Med den nye videoopplæringen ønsker Ramirent å få opp kunnskapen blant ansatte, men også skape nye holdninger.

  – Gode HMS-rutiner er en prioritet for oss i Ramirent. Derfor er det viktig at slike initiativer er forankret i toppen, forteller Niklas.

  Ramirent planlegger å lage en kort video med bedriftens daglige leder som forklarer betydningen av gode rutiner for arbeid med farlige kjemikalier.

  – Vi ønsker å bli gode på dette ikke fordi vi må, men fordi vi vil. Med enkel og lett tilgjengelig opplæring tar vi sikte på å gjøre det så lett som mulig for våre ansatte å følge reglene for håndtering av kjemikalier på jobben. På denne måten beskytter de ikke bare egen helse, men også helsen til kollegene på arbeidsplassen.

  For å gjøre opplæringen mer motiverende og interessant, lager Ramirent egne introduksjonsvideoer hvor de filmer daglig arbeid med kjemikalier av egne ansatte i ulike lokasjoner.

  – Dette er vår måte på å «Ramifisere» opplæringen slik at folk kan kjenne seg igjen i dette.

  Ta kontakt med ditt lokale kundesenter i dag!
  Lars Morten Rostad Ramirent
  Lars-Morten Rostad

  HMS-sjef