Nå blir lys og varme ekstra viktig på byggeplassen

  14. okt 2021

  lys og varme, ramirent, utleie, det skal lønne seg å leie

  Våre dyktige fageksperter hjelper deg å finne den beste løsningen for ditt prosjekt – uansett størrelse og omgang. Med en av Nordens største maskinparker har vi et bredt utvalg miljøvennlige produkter og alltid gode løsninger uansett budsjett.

  For en anleggsarbeider betyr ikke bare høst/vinter at det blir kaldere og mørkere, men det betyr også tøffere arbeidsforhold. For jobben skal gjøres, uansett årstid, temperaturer eller hvor solen står på himmelen.

  Som byggeplassleder blir det desto viktigere å planlegge og legge til rette for gode arbeidsforhold når dagene blir mørkere og kaldere.

  – For byggvarme og byggtørk har vi godt over 5000 produkter. Varmekildene strekker seg fra 2 kilowatt til 250 kilowatt, og kan brukes til oppvarming og uttørking av en leilighet på 50 kvadratmeter til et kontorbygg på flere tusen kvadratmeter, sier Petter Gustav Johnsen, produktleder for Power & Heating i Ramirent.

  – Vi leverer byggvarme i et bredt spekter, fra en enkel varmeovn som hvem som helst kan bruke, til løsninger for store og komplekse anlegg som vi prosjekterer, monterer og drifter for kunden, sier han.

  – Med en utstyrspark som allerede består av 75 prosent utslippsfritt utstyr og maskiner, vil du finne et bredt utvalg av miljøvennlige løsninger for byggvarme og uttørking.

  Byggvarme – de beste alternativene for miljøet

  Ramirent leverer byggvarme og uttørking til alt fra boligkomplekser og boligblokker, til industri, næring og kontorbygg.

  – På et mindre prosjekt kan vi klare oss med 150 kilowatt, mens vi på et større prosjekt kan ha behov for opp mot 2,4 megawatt (2400 kilowatt), som var tilfellet ved byggeprosjektet VIA Vika, et av de første kontorbyggene i Oslo, sier Johnsen.


  Hvilke energikilder er det å mellom for bruk av byggvarme og hva er best for miljøet?

  – Hvis jeg skal sette opp en prioriteringsliste så er førstevalget strøm, som i størst grad kommer fra vannkraft her i Norge. Det er dermed det grønneste alternativet.

  Andrevalget er fjernvarme, et godt alternativ i større byer der systemene er godt utbygget. Fjernvarme gir ingen lokale utslipp, men det er viktig å vite at utslipp fra fjernvarmeanlegg per i dag ikke måles, som vil kunne påvirke den totale mengden Co2-utslipp.

  – Det tredje alternativet er bioolje, som er laget av plantematerialer. Det tilfører ikke Co2-utslipp i atmosfæren utover den normale syklusen på kloden. Det vil si at det gir samme nivå av utslipp som når ulike plantematerialer råtner naturlig i skogen, sier han.

  – Som nummer fire kommer gass, som er det mest gunstige alternativet av fossile brennstoff. Sist i rekken er diesel, som er ansett som verstingen.

  Luftavfuktere og varme – Ramirent har utstyr, kapasitet og personell Valg av energikilde er avhengig av hva det er tilgang til på byggeplassen, men i det grønne skiftet og som en markedsleder innen maskinutleie, jobber vi i Ramirent for å ta ledelsen også innen utslippsfri utleie.

  – Vi skiller krav fra myndighetene og lokale og kommunale krav til byggeplassen, samt entreprenøren og byggherrens egne krav, forteller Johnsen.

  Er det et krav fra myndighetene om at det skal være en fossilfri byggeplass, er strøm, fjernvarme og biovarme de aktuelle alternativene til energikilde. Skal det være en utslippsfri byggeplass, er strøm og fjernvarme de eneste alternativene.

  – Vi gjør alltid undersøkelser sammen med oppdragsgiver i forkant av prosjektet der vi finner den beste løsningen innenfor de gitte rammene. Vi ønsker å gjennomføre oppgaven så rimelig, sikkert og godt for kunden som overhodet mulig.

  Finnes det noen begrensning for hvor store prosjekter Ramirent kan håndtere?

  – Nei, det er ingen prosjekter som er for store for oss i denne sammenhengen. Vi har både kapasitet, utstyr og personell til å håndtere de virkelig store prosjektene.

  Ramirent er tilstede over hele landet, og gjennomfører oppdrag i Troms og Finnmark, Nordland, Trøndelag, Innlandet, Vestlandet, Østlandet og Sørlandet.

  Her finner du en oversikt over alle våre kundesentre

  Belysning på byggeplassen

  I takt med at temperaturene synker, blir også dagene kortere og mørkere, og for en arbeidsgruppe som fra før av er på jobb lenge før soloppgang, blir det desto viktigere med belysning på byggeplassen.

  – Vi har godt over 8000 produkter innen belysning til utleie. Dette inkluderer lyskastere, lysmaster og lysmaster med bevegelsessensor, samt fastmonterte og pluggbare strømskap, LED-armatur, LED-striper og LED-lyskupler med eller uten dimming og nødlys, sier Joachim Hasli, installatør og leder for elektro i Ramirent.

  – Vi har god kunnskap og lang erfaring knyttet til belysning på byggeplassen. Vi kan levere lys kunden selv kan sette opp, eller vi kan prosjektere, levere, montere og sette dette i drift for kunden.

  – Ramirent har god erfaring ved å bli involvert allerede i prosjekteringsfasen.

  Rigg & Drift-avdelingen kan levere egne løsninger for elektro eller kombinert med andre oppgaver. Her viser tidligere resultater at vår involvering har bidratt til økt effektivitet, reduksjon av dødtid og bedre margin på bunnlinjen.

  Lyskastere, lysmaster og byggelys med bevegelsessensor

  Basert på tegninger og størrelse på prosjektet kartlegger ekspertene i Ramirent hvor det er behov for lys, hvilke lyskilder som skal benyttes og funksjoner for disse – som bevegelsessensorer, at de slår seg av og/eller på automatisk, dimming og nødlys, samtidig som det er et mål å finne den beste løsningen for kunden økonomisk sett.

  – Med lysstyring kan du stille inn lyset slik at det slår seg av eller på i utvalgte tidsrom eller at de skal justere seg etter bevegelse. Her kan vi også legge inn styring etter soloppgang eller solnedgang, sier Hasli.

  For prosjekter i tettbebygde strøk eller sentralt i en by, er det viktig å unngå lysforurensing.

  – Lysforurensing er hvis belysningen blir forstyrrende for beboere i området. Treffer en lyskaster rett inn på soverommet til noen som bor i nærheten, kan det være at de har fullt dagslys midt på natten. Denne typen utfordringer tar vi hensyn til i planleggingsfasen.

  – Med tanke på miljøet burde heller ikke lysene stå på hele døgnet, som er grunnen til at vi i stor grad bruker bevegelsessensorer og automatikk. Lysene burde være på ved behov, men ellers slått av, forteller han.

  Byggestrøm, strømsentraler og strømaggregat

  Ramirent har alt av belysning til byggeplassen både utendørs og innendørs.

  – For utendørs bruk leverer vi gangbelysning og plassbelysning, men kan montere lyskastere, lysmaster eller andre lyskilder på brakketak og i tårnkraner, avhengig av hva du trenger, forklarer installatøren.

  – Innendørs leverer vi gangbelysning, LED-belysning og armaturer, og lyskupler/boj-lamper med eller uten dimming. Boj-lampene finnes med rødt eller grønt lys hvis de skal brukes for å markere opp noe spesifikt, samt nødlys, som innebærer at de fortsette å lyse i en time dersom strømmen skulle gå.

  – Felles for alt av belysning på byggeplassen er at du trenger strøm.

  – En strømsentral kobles til ledningsnettet til nettselskapet og fordeles mellom fordelingssentraler og deretter til pluggbare strømskap der lyskildene kan kobles til. Er det ikke tilgang til strøm på byggeplassen, finnes det flere alternativer. Det vanligste er et strømaggregat som omformer diesel eller bensin til elektrisk energi. Ramirent har et bredt utvalg strømaggregat som alle kan benytte biodiesel, som er et langt bedre valg for miljøet.

  Det finnes imidlertid også andre og desto mer miljøvennlige alternativer.

  – En strømsentral kan kobles til en hvilken som strømkilde. Er det et byggeprosjekt eller en bygning som skal forsynes med energi fra solcellepanel, så kan vi hente byggestrøm fra solcelleanlegget. Det har vi gjort tidligere, og kommer nok til å bli mer vanlig i tiden fremover, forklarer Hasli.

  – Et annet alternativ er vindkraft. Det finnes portable vinkraftnettverk, som er små vindmøller som generer 3-4 kilowatt kraft i timen, og som kan avlaste strømaggregatet og unngå at det står på hele døgnet, eller brukes for å lade opp batterier.

  Petter Johnsen Ramirent byggvarme
  Petter Gustav Johnsen

  Produktleder