Moderne maskiner er lettere maskiner1. okt 2019

moderne maskiner, ramirent, utleie

Sikkert bruk av verktøy

Mange arbeidsskader er direkte relatert til bruk av maskiner. Mye av sikkerheten ved bruk av maskiner handler om å sikre at de brukes riktig. For eksempel er det viktig å sikre at du har tilstrekkelig kunnskap om hvordan du bruker maskinen og at du har valgt riktig maskin for arbeidet som skal utføres.

Ramirent tilbyr kurs i "sikker bruk av farlig arbeidsutstyr".

Moderne maskiner

Moderne maskiner har mange fordeler som eldre mangler. Et eksempel er at det de siste årene har blitt gjort mye arbeid for å redusere vekten på maskinene. Dette, sammen med bedre vibrasjonsdemping, er en måte å redusere andelen arbeidsskader på. I tillegg er det mer fokus på helse, miljø og sikkerhet på byggeplassen.

LES OGSÅ: HMS på byggeplassen

varme arbeider, ramirent, kurs, utleie, hms

Mange selskaper eier maskinene sine selv. Dette betyr at de ofte sitter på gamle, tunge maskiner der vibrasjonsdempingen ikke er optimal. I tillegg betyr dette ofte at sikkerhetsoppdateringene som skal bli gjort jevnlig savnes. Dette øker selvfølgelig risikoen for arbeidsskader.

Ramirent vil alltid ha det nyeste utstyret, og betjener alle maskiner mellom hver utleie. Dette er to viktige faktorer for din egen sikkerhet og fra et HMS-synspunkt.

Lesmer om Ramirent sitt HMS-arbeidKontakt et av våre kundesentre!
Lars Morten Rostad Ramirent
Lars-Morten Rostad

Leder for HMS- og Bærekraft