Mikroplast: Unngå forurensning med riktig isoporkuttere

  mikroplast, isoporkutter, ramirent

  Norge produserer omkring 19 000 tonn med mikroplast hvert eneste år – et tall som må ned. Ramirent har flere utvalg av isoporkuttere med glødetråd og varmekniv, som sørger for at kutting av EPS/XPS ikke gir utslipp av mikroplast.

  Mikroplast er små partikler av plast skapt frem av mennesket, som slippes ut i omgivelsene og forurenser naturen, havet og miljøet. Ifølge Naturvernforbundet slippes det på verdensbasis ut 22 000 tonn plast i havet hver eneste dag.

  Denne plasten forsvinner aldri, den blir til mikroplast – partikler og fragmenter med en størrelse på mellom én mikrometer og fem millimeter. Partiklene er ikke nødvendigvis synlig for det blotte øyet, men omgir oss i luft og vann – ja, det er til og med funnet i morsmelken til ammende mødre.

  Plastforurensingen må derfor stoppes. Fortsetter det i samme tempo som nå, vil det være mer plast enn fisk i havet innen 2050.

  Ramirent er en markedsleder innen maskinutleie og jobber kontinuerlig for å ligge helt i front for det grønne skiftet i bransjen. Det omfatter reduksjon av klimagassutslipp, elektrifisering og bærekraftig avfallshåndtering, men også det å redusere forurensningen av mikroplast.

  – En kilde til mikroplast i bygg- og anleggsbransjen er isopor eller EPS/XPS – ekspandert polystyren, forteller Nils Sannes, produktleder i Ramirent.

  mikroplast, plastikk, isoporkutter, miljøhensyn, bærekraft

  Bruk en isoporkutter med glødetråd/varmekniv

  En rapport gjennomført av Miljødirektoratet i 2020 anslår at det årlige mikroplastutslippet i Norge ligger på omkring 19 000 tonn.

  Slitasje på bildekk, veitrafikk og kunstgressbaner er de mest dominerende kildene til mikroplast, etterfulgt av utslipp fra tekstiler, forvitring og slitasje av produkter, avfallshåndtering og forsøpling.

  – Mikroplast på byggeplassen faller innunder kategorien «forvitring og slitasje av produkter», og omfatter utslipp av plastbiter, fragmenter og mikroplast først og fremst som følge av saging, kutting og behandling av EPS og XPS, forteller Sannes.

  Isopor og Styrofoam er begge varemerker av typen EPS – ekspandert polystyren, som fremstilles av petroleum og 98 prosent luft. XPS kan sies å være storebroren til EPS. XPS har lavere fuktopptak og tåler høyere trykk. Begge er billige materialer med gode, isolerende egenskaper, lavt fuktopptak og lang levetid, og benyttes i byggebransjen som standard isolasjon mot grunnen, eller som isolering av gulv, vegger og tak. I rapporten til Miljødirektoratet kommer det frem at kutting av EPS-plater (30 cm) med vanlig sag for et bygg med en grunnflate på 140 kvadratmeter frigjør omkring 70 gram mikroplast (0,5 gram per kvadratmeter). Hvert år gjennomføres det omkring 40 000 tilsvarende byggeprosjekter i Norge, som tilsvarer et utslipp på minimum 2,8 tonn mikroplast.

  – Omgjort til volum er det snakk om 187 kubikkmeter med mikroplast. Det tilsvarer to smekkfulle gardintrailere med EPS-sagflis, forklarer produktlederen.

  – Hvis du fremfor en vanlig sag, benytter en isoporkutter med varmekniv eller glødetråd når du skal kutte isopor, unngår du forurensning av mikroplast og små partikler som sprer seg i omgivelsene.

  Faktisk er det anbefalt av EPS-foreningen i Norge å kutte isopor med varmekniv/glødetråd. Glødetråden sørger for et mer presist kutt, at materialet ikke rives opp og at ingen EPS-fragmenter slipper ut i omgivelsene.

  Isoporkuttere fra Ramirent som reduserer utslipp og forurensning

  Ramirent kan levere tre ulike varianter isoporkuttere med glødetråd eller varmekniv, avhengig av hva du trenger til oppgaven og type prosjekt.

  – I utleiesortimentet vårt har vi både håndholdte isoporkuttere med glødetråd, isoporkutter med glødetråd og stående stativ, samt isoporkuttere med glødetråd og skjærebrett, sier Sannes.

  – Samtlige maskiner sørger for at kuttingen ikke gir forsøpling av EPS-fragmenter, samtidig som de garanterer for nøyaktige og vinkelrette kutt og sikrer at du unngår kuldebroer mellom plater, blokker eller andre isolasjonsprodukter.

  Isoporkutter - tre ulike modeller:

  Isoporkutter håndholdt:Sydvesta Profix 250 Air er en håndholdt, luftavkjølt varmekniv. Perfekt for utsparinger og slissing i plater for nedsenkning av rør, sluk eller lignende. Kniven er på 250 mm og løser de fleste oppgaver ved utsparing. Slede med kniv formes enkelt til røret/profilen.

  Isoporkutter stående stativ: Sydvesta Alucutter Profi er en lett og robust isoporkutter for EPS og XPS opptil 30 centimeter tykkelse. Den leveres med sammenleggbart stativ og er enkel å transportere rundt på byggeplassen. Skjærebøylen kan stilles inn fra 0 til 75 grader. Linjalen på 60 cm kan stilles inn fra 0 til 45 grader og skjærebøylen kjører lett og hurtig på kulelager. Kutteren har også skråstilling av glødetråd for å lage plater med fall, og Innstilling for dybdestopp.

  Isoporkutter skjærebord:Polycut 600 Pro er en industriell isolasjonskutter som takler de fleste formater opptil 60 cm tykkelse, med andre ord hele blokker eller pakker med flere plater. Kutteren er robust bygget og er utstyrt med pulsskjæring for de hardeste platene. Dobbelt sidebord kan klappes opp for støtte av store plater. Transporthjul og løftehåndtak forenkler forflytning på byggeplassen.

  – Vi har mangeisoporkuttere med glødetråd/varmekniv tilgjengelig i utleiesortimentet vårt, og kan levere fra Kristiansand i sør til Alta i nord. Trenger du veiledning eller tips, vil rådgiverne ved alle våre kundesentre kunne hjelpe deg å finne gode løsninger, forteller Sannes.

  30 000 tonn EPS benyttes i byggebransjen hvert år

  Ifølge Avfall Norge benyttes det omkring 70 000 tonn med EPS årlig her i landet, der 35 000 tonn blir eksportert som fiskekasser og 30 000 tonn blir brukt som isolasjon i byggebransjen.

  Med 0,5 gram fragmenter isopor ved kutting med sag per kvadratmeter, tilsvarer dette også store mengder mikroplast som forsvinner ut i naturen, havet og miljøet.

  Den frivillige organisasjonen Hold Norge Rent, har til sammen ryddet mer enn 8 400 tonn søppel og plast langs den norske kysten, og kan melde om at isopor er en av gjengangerne blant søppelet som plukkes opp, i tillegg til biter av tau, armeringsfibre, plastflasker, korker og lokk.

  Isopor vil blir liggende i havet i omkring 50 år før det brytes ned, og det er derfor god grunn til å velge verktøyene som reduserer forurensning. Ta kontakt med Ramirent i dag for utleie av isoporkuttere med glødetråd eller varmekniv til ditt prosjekt.

  Ta kontakt med ditt lokale kundesenter!