Kurs i anhuking, stropping og signalgivning - unngå farer med økt kunnskap

  27. okt 2021

  Ramirentskolen har som mål å skape en bevisst holdning til de farene som kan oppstå og lære hvordan disse kan unngås.

  Unngå farer med økt kunnskap

  Alle som bistår kranfører med stropping, anhuking og signalisering vil ha nytte av dette kurset. Ramirentskolen har som mål å skape en bevisst holdning til de farene som kan oppstå og lære hvordan disse kan unngås.

  Målgruppen for kurset i stropping, anhuking og signalisering er alle yrkesgrupper og brukere som skal utføre denne typen arbeid enten det er i bygg- og anleggsbransjen, innen industri, vindkraft, vann eller avløp. – Det viktigste du lærer gjennom kurset til Ramirentskolen er sikker bruk av utstyret, risikovurdering og planlegging i tillegg til valg av riktig utstyr og HMS, sier kursleder Frank Nergård.

  Kurset settes opp jevnlig og på forespørsel. Det varer i åtte timer, fordelt med 5,5 timer teori og 2-3 timer praksis. Kurset kan også holdes på engelsk.

  Her kan du lese mer om kurset!

  Krav til stropping, anhuking og signalisering

  Kurset i stropping, anhuking og signalgivning tar for seg relevante forskrifter og sikkerhetsteori for sikker bruk av løfteredskaper.

  – Det handler også om grunnleggende forståelse for fysikk, løftetabeller, valg av løfteredskaper, signalgiving og praktiske øvelser, sier Nergård. Kravene som stilles til stropping, anhuking og signalisering er beskrevet i forskriften om utførelse av arbeid og i utstyrets bruksanvisning. Der står det blant annet at den som skal bruke arbeidsutstyr i forbindelse med stropping, anhuking og signalisering skal ha praktisk og teoretisk opplæring som gir kunnskap om oppbygging, betjening, vedlikehold og kontroll.

  – Opplæringen skal gi kunnskap om de kravene som stilles til sikker bruk og betjening i forskrifter og i bruksanvisning.

  Det utstedes dokumentasjon/bevis fra Ramirentskolen på at praktisk og teoretisk opplæring er gitt i henhold til forskriften.

  Påmelding til kurs i Stropping, anhuking og signalgiving
  Christina Niemi
  Christina Niemi

  Marketingsjef