HMS – slik arbeider vi i Ramirent med HMS hver dag

  3. jan 2022

  HMS er et kontinuerlig arbeid som handler om gode systemer, rutiner og kommunikasjon. Les hvordan vi i Ramirent jobber med HMS hver dag og hvordan vi kan bistå ditt prosjekt med gode HMS-rutiner som reduserer risiko.

  Slik arbeider vi i Ramirent med HMS hver dag !

  HMS er et kontinuerlig arbeid som handler om gode systemer, rutiner og kommunikasjon. Les hvordan vi i Ramirent jobber med HMS hver dag og hvordan vi kan bistå ditt prosjekt med gode HMS-rutiner som reduserer risiko.

  Det å redusere risiko og forebygge ulykker i bygg- og anleggsbransjen er ikke en oppgave som starter og slutter med det enkelte prosjekt – det er en kontinuerlig innsats.

  – God HMS er noe som følger av en omtanke og systematikk i alt det en foretar seg, sier Lars-Morten Rostad, HMS-leder i Ramirent.

  – Det er grunnleggende viktig for alle mennesker å ha tilrettelagt for god helse, et godt miljø og en sikker arbeidshverdag.

  HMS-system – nøkkelen til å endre statistikken

  Ramirent gjør daglige tiltak for å bli bedre på dette området. Vi har ingen å miste, heller ikke til langtidsfravær som følge av alvorlige skader. 254 000 kvinner og menn går til en jobb i bygg- og anleggsbransjen i Norge, og det er svært viktig for oss at alle kommer trygt hjem igjen.

  I perioden mellom 2000 og 2019, ble det registrert 152 arbeidsulykker med dødelig utfall i norsk bygg- og anleggsbransje. I gjennomsnitt rapporteres det om syv arbeidsulykker hver dag. Bare i 2019 var over 20 prosent av disse, 555 stykker, knyttet til arbeid i høyden.

  Ulykker på byggeplassen har en dyster statistikk som må endres på.

  – Bygg- og anleggsbransjen er en av de mest risikoutsatte sektorene i Norge, i tillegg til transport og lager. Vi har en fot i alle disse bransjene. Da er det svært viktig at vi har bevissthet rundt sikkerhet, sier Lars-Morten.

  Ramirent HMS

  Antall ulykker i en bedrift vurderes etter en såkalt H-verdi, som viser hyppigheten av arbeidsulykker som er så alvorlige at det medfører fravær fra arbeidet. Den gjennomsnittlige H-verdien i Norge for bygg- og anleggsbransjen i 2020 var 5,41. Det vil si at det per 1 000 000 timeverk i gjennomsnitt ble rapportert om 5,41 skader med en alvorlighetsgrad som medførte fravær fra arbeidet.

  – Vi ser at sykefravær og H-verdien går jevnt nedover for Ramirent, sier Rostad og viser frem en graf med tallene som tydelig viser nedgangen.

  – H-verdien er nå på 2,5, som er et godt tall i bransjen. For oss er det likevel ikke godt nok, vi vil at den skal ligge på null, sier han.

  – Sørger du for god HMS, er gevinsten at du stort sett havner på nevnersiden i statistikkens brøk. I telleren vil man ikke være.

  LES OGSÅ: HMS på byggeplassen - Alt du trenger å vite

  HMS – det handler om rapportering og god kommunikasjon

  HMS-lederen mener arbeidet med HMS først og fremst handler om god kommunikasjon.

  – Vi bruker mye tid på å kommunisere hvorfor de ansatte er bedt om å gjøre noe og hvorfor vi setter krav. Det handler om å formidle kunnskap og innsikt, og å bygge holdninger. Det er likevel ikke nok bare å informere, du må sørge for at det etterleves, forteller han.

  I Ramirent jobber vi for en kultur der det normaliseres å rapportere inn hendelser på arbeidsplassen. Vi går vernerunder hvor vi bruker bilder og andre digitale medier for å utveksle informasjon.

  I tillegg har vi hatt økt krav om innmeldinger av farlige hendelser. Vi har mange par øyne som ser og er observante for å hindre at ulykker skjer på byggeplassen.

  – Alle bidrar med informasjon som utgjør vårt kompetanseområde. Der en helt essensiell del av det å levere på god prestasjon og sikkerhet, sier Rostad og fortsetter:

  – Det kan være så «lite» som å rapportere inn en mulig sikkerhetsrisiko når en av våre ansatte ser ut av vinduet fra brakka. Det er ingen som ikke kan bidra, men det må være en bevissthet rundt det. Og i stedet for at jeg skal sitte og synse og tro noe om HMS i byggebransjen, så har jeg mengder med informasjon fra de ansatte over hele landet.

  En hendelse som kan rapporteres inn er også positiv observasjon, det å fange opp og fortelle om ansatte som har gjort noe riktig og bra for å minske risiko.

  – Det er veldig positivt å få skryt av en kollega i plenum, sier Rostad.

  HMS-plan, HMS-håndbok og HMS-tavle

  Noe av det første du vil se når du kommer inn på en byggeplass er en HMS-tavle som beskriver sikkerhetstiltak på den enkelte byggeplass.

  HMS i Ramirent er forankret i det som kalles internkontrollforskriften for systematisk sikkerhetsarbeid i virksomheter.

  – Når vi kommer ut på byggeplass er vi i tillegg underlagt byggherreforskriften, eller SHA - sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, sier Rostad.

  – Den beskriver hvordan byggherren skal ivareta byggeplassen og vi møter alltid våre kunder på den underliggende SHA-planen for prosjekter vi skal inn på. Dersom en kunde vil ha en prosjektspesifikk plan for arbeidene, lager vi en prosjekthåndbok som gjør at de kan se på ting med ferske øyne, og tilpasse til det enkelte prosjektet.

  Prosjekthåndboken er en systematisering av Ramirent sine HMS-rutiner inn i bedriften, der det dokumenteres at vi møter kundens krav på alle punkter som berører HMS og ytre miljø.

  – For eksempel at vi har en rutine som gjør at vi loggfører skader og ulykker. Vi avklarer også om vi skal bruke vårt HMS-skjema for vernerunder eller om dette skal gå etter kundens frekvens, og om det er rutiner for avfallshåndtering som skal dokumenteres. Alle ting vi gjør skal kunne gjøres på en kvalitativ og strukturert måte, sier han.

  – Vi har våre HMS-mål og kundene kan ha sine mål. Det kan for eksempel være null fraværsskader. Det er et mål, men midlene for å nå det målet er at vi har fallsikring. En av de store utfordringene på en byggeplass er at det er mange som skal jobbe tett med et bygg som ikke har eksistert tidligere. Det er mye energi i bevegelse og helt kritisk at det er orden på logistikken og koordineringen mellom aktørene.

  Det er kunden som sitter med totaloversikten, men prosjekthåndboka er Ramirent sitt bidrag inn til koordineringsarbeidet.

  HMS-kurs – en del av opplæringen i Ramirent

  HMS-kurs – en del av opplæringen i Ramirent

  På enhver byggeplass i Norge skal det være rutiner for HMS.

  Ramirent tar HMS på alvor, og bistår både små og store entreprenører i arbeidet med å skape trygge arbeidsplasser og redusere risikoen for skader og ulykker.

  – Vi leverer til byggeplassen og vi tilpasser HMS til den aktuelle byggeplassen, sier Rostad.

  LES OGSÅ: Fallsikring - kurset som gir deg kunnskapen du trenger

  Alle ansatte i Ramirent går jevnlig på sikkerhetskurs, leser seg opp på intranettet og har alltid tilgjengelig informasjon om hvordan HMS på en byggeplass kan ivaretas best mulig.

  – I Ramirent har vi såkalt LMS - Learning Management System. Det er et system online hvor vi har kurs for ansatte og dette er en del av opplæringen når du blir ansatt i Ramirent. Det finnes både HMS-kurs og HMS-spill, en måte å nå frem til de ansatte på hvor de svarer på spørsmål og får se hvordan de enkelte arbeidstakerens beslutninger kan påvirke hele byggeplassen, sier Rostad.

  HMS og økonomi - to sider av samme sak

  En viktig del av HMS-lederens jobb er å systematisere og filtrere det som kommer inn av observasjoner, og så omsette det i handling og forbedringer. Intranettet brukes aktivt som informasjonskanal, slik at de ansatte alltid er oppdatert på de nyeste sikkerhetsrutinene.

  – Det handler ikke om å ha mest mulig rutiner, men det skal være sikkert og effektivt, uten at du nødvendigvis trenger å pakke deg inn om som en romfarer hver gang du skal utføre et stykke arbeid, sier han.

  Rostad mener det å tilrettelegge for god HMS er det samme som å tilrettelegge for god økonomi.

  – Det handler om å sette seg ned og planlegge, ha en struktur som er risikovurdert og samarbeide med de andre spillerne på banen. Se på hva som gikk bra og hva som ikke gikk bra. Det er de samme virkemidlene som tas i bruk for å skape god økonomi i prosjektene. Du må vite hva du gjør, og gjøre det på bakgrunn av kunnskap om hva som tidligere har fungert og ikke.

  Kan Ramirent hjelpe deg med HMS? Diskuter ditt prosjekt med oss i dag!
  Lars Morten Rostad Ramirent
  Lars-Morten Rostad

  HMS-sjef