HMS-arbeid er forståelse og kommunikasjon

  1. nov 2022

  – Nøkkelen til vellykket HMS-arbeid er god kommunikasjon, innarbeidede rutiner og systemer, sier Lars-Morten Rostad. Han er HMS-sjef i Ramirent, Norges ledende utleieleverandør av maskiner og utstyr til industri, bygg og anlegg.

  – Nøkkelen til vellykket HMS-arbeid er god kommunikasjon, innarbeidede rutiner og systemer, sier Lars-Morten Rostad. Han er HMS-sjef i Ramirent, Norges ledende utleieleverandør av maskiner og utstyr til industri, bygg og anlegg.

  Det er en dyster statistikk Rostad forteller om. De siste tre årene er det registrert drøyt 8000 arbeidsulykker i bygg- og anleggsbransjen i Norge. – Ramirent tar HMS-arbeidet på største alvor. Det er kun med innsikt og kunnskap vi kan bli bedre. Vi bistår både små og store entreprenører i arbeidet med å trygge arbeidsplasser og redusere risikoen for skader og ulykker, poengter Rostad. I tillegg er en byggeplass alltid i endring, og det blir behov for overordnede og godt innarbeidede HMS-rutiner og HMS-systemer som gjelder uansett arbeidsoppgave.

  LES OGSÅ: HMS - slik arbeider vi i Ramirent med HMS hver dag!

  Han peker også på betydningen av å skape en kultur hvor det oppmuntres til å rapportere feil og uhell, uten å bli hengt ut. – Alle kan gjøre feil. Det er viktig å forstå hvorfor en feil oppstår, dermed er det mulig å skape nye rutiner som forebygger at det skjer igjen, sier han.

  Ramirent har utviklet et digitalt rapporteringssystem som gjør at bedriften jobber mer strukturert og effektivt for å forebygge skader og ulykker. Våre folk er gode og trygge samarbeidspartnere for kundene. Ramirent er sertifisert under ISO 45001, verdens første internasjonale standard for arbeidsmiljø, forteller Rostad.

  Ramirent er en sertifisert opplæringsbedrift

  Arbeidsgiver har ansvar for å gi alle arbeidstakere nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon i sikker bruk av farlig arbeidsutstyr. Dette innebærer opplæring i både teori og praksis. – E-læringen vil bare kunne erstatte den teoretiske delen. Det tilbys mye mangelfull opplæring, dessverre, sier Oddbjørn Granlund, leder av Ramirentskolen.

  Og legger til – Noe opplæring er sertifisert. På andre områder er det utarbeidet anbefalte læreplaner, som ved arbeid i høyden etter norsk standard NS 9610. All slik opplæring skal være dokumentert.

  LES OGSÅ:Fallsikring - kurset som gir deg kunnskapen du trenger

  – Kjøper du sikkerhetsopplæring av Ramirentskolen, kan du være sikker på at opplæringen har en kvalitet som alltid ivaretar gjeldende krav, sier Granlund.

  – Kjøper du sikkerhetsopplæring av Ramirentskolen, kan du være sikker på at opplæringen har en kvalitet som alltid ivaretar gjeldende krav, sier Granlund. Han er opptatt av bevisstgjøring og risikoforståelse i HMS-arbeidet. Dette henger nøye sammen med risikovurdering. Det gjelder å forstå hele bildet, og ta innover seg hva som er utfordringer i situasjonen. – Å velge riktig utstyr til arbeidet, vite hvordan det brukes og fungerer, og ikke minst kjenne til utstyrets begrensninger, er dødsviktig, sier Granlund. – Det kan handle om liv og død.

  Granlund var en av de nominerte til HMS-prisen på Høydekonferansen som var i slutten av oktober.

  Kontakt et av våre kundesentre her!
  Lars Morten Rostad Ramirent
  Lars-Morten Rostad

  HMS-sjef