God opplæring er en viktig investering

Ramirentrapporten, kompetanse, ramirent

I årets Ramirentrapport svarer over 60 prosent at det de lærer mest av er kompetanseoverføring fra sine kolleger. 54 prosent svarer at de lærer mest av å prøve seg frem – mens opplæring gjennom kurs og sertifiseringer kommer på tredjeplass. Hvilke fordeler og ulemper gir dette?

LES HELE RAPPORTEN HER!

HMS- og opplæringskoordinator i Ramirent Cathrine Halvorsen er ikke overrasket over denne fordelingen. Å lære av kollegaene har lenge vist seg å være en god metode for opplæring i bransjen.

Kompetanse, Ramirentrapporten

Når opplæringen av nyansatte oftest skjer av at man lærer fra en kollega, er det også lettere å i større grad tilpasse opplæringen for den enkelte ansatte. Det blir lettere å fange opp de gangene en ansatt trenger mer enn én gjennomgang – og at ulike ansatte kan få ting forklart på forskjellige måter.

- Risikoen ved å gjennomføre en så stor grad av opplæringen på denne måten blir at feil også lettere arves. Da gjelder det for arbeidsgiver å støtte opp med gode systemer, sjekklister og kontroller i faste intervaller. Ikke for å overvåke, men for å være en støtte for både den erfarne og den nyansatte.

For å sikre en god opplæring må også arbeidsgiverne være innstilt på at god opplæring tar tid. Det er viktig å la nyansatte få bidra på alle typer prosjekter. Noen ganger vil dette komme i konflikt med tidspress, men her gjelder det å tenke mer langsiktig. God opplæring er en viktig investering.

Nærmere 20 prosent av ansatte under 35 år svarer i årets undersøkelse at de aldri utvikler sin egen kompetanse. De som svarer at de utvikler seg mest er prosjektledere, mens de som oppgir lavest grad av utvikling er bygningsarbeidere og snekkere.

Arbeider, ramirent, utvikling

Å lære seg nye ting er viktig for å få motivasjon og til å føle mestring. Det er alltid en god følelse at arbeidsgiver investerer i deg. Å være skodd med riktig kompetanse gjør også den ansatte tryggere i jobben sin. Dette blir viktig sett opp mot funnene i årets bransjeundersøkelse som viser at en av fem opplever psykisk ubehag på grunn av jobb månedlig. 44 prosent føler på stress ukentlig.

Fremover blir det viktig å øke den digitale kompetansen i bransjen. Hele bransjen går i retning av sjekklister og digitalisering. - I Ramirent har vi også god erfaring med å la ansatte få hospitere i ulike avdelinger. Det gir både en større forståelse for hvordan organisasjonen henger sammen, og åpner øynene for hvilke muligheter som finnes i firmaet. Jeg tror dette er en kjempeviktig del av arbeidet vi gjør med å få de ansatte til å bli værende hos oss, avslutter Cathrine.