Fallsikring – kurset som gir deg kunnskapen du trenger

  30. des 2021

  Alle som arbeider i høyden skal ha gjennomført et fallsikringskurs. Ramirentskolen tilbyr kurs og dokumentert opplæring for alle som jobber innen bygg- og anlegg, industri og offshore, men også for deg som jobber med HMS.

  Ramirentskolen

  Alle som arbeider i høyden skal ha gjennomført et fallsikringskurs. Ramirentskolen tilbyr kurs og dokumentert opplæring for alle som jobber innen bygg- og anlegg, industri og offshore, men også for deg som jobber med HMS.

  Ramirentskolen tilbyr to fallsikringskurs:

  Fallsikring 4 timerFallsikring 1 dag

  Begge kursene kan utvides med ytterligere praksis og inkludere redning, alt etter kundens behov.

  – Begge kursene passer for de fleste yrkesgrupper, men kurset på fire timer er i større grad teoretisk og rettet mot HMS-personell som ønsker ytterligere kunnskap, sier leder for Ramirentskolen, Oddbjørn Granlund.

  Arbeider du i høyden og aktivt skal bruke fallsikringsutstyr, er dagskurset med praksis det du trenger.

  – Det er krav til dokumentert opplæring av fallsikring når du jobber i høyden. Dagskurset er bygget på norsk standard der første del er teori og andre del er ren praksis. Her tilpasser vi programmet slik at praksisdelen er tilsvarende arbeidsoppgavene deltakerne vil møte i arbeidslivet, forklarer han.

  Fallsikring – utstyr og regler

  I kurset lærer du om lover og forskrifter knyttet til fallsikring, hvilke krav som stilles til arbeidsgiver og hvilke krav som stilles til deg som arbeidstaker.

  – Som arbeidstaker har du et medansvar og aktiv medvirkningsplikt – det vil si at du har plikt og rett til å stoppe arbeid du mener kan være eller oppleves som farlig, sier eksperten.

  – I kurset jobber vi med planlegging av arbeid, sikker jobbanalyse, fallenergi og risikoforståelse, før vi ser på forskjellig fallsikringsutstyr og deres bruksområder og begrensninger.

  Den teoretiske delen av kurset skal sørge for at deltakeren vet hvilket utstyr de skal velge og hvilken metode som er riktig i henhold til de praktiske arbeidsoppgavene.

  – Det handler i størst mulig grad om å unngå situasjoner der et fall kan skje – å jobbe fallforhindrende. Det er fremdeles altfor mange ulykker knyttet til arbeid i høyden.

  I kurset er deltakerne også innom beredskap og redning, men Granlund anbefaler i tillegg å gjennomføre Ramirentskolen sitt eget kurs for dette, som gir deg tilstrekkelig kunnskap for å legge en beredskap- og redningsplan dersom en kollega skulle falle.

  Fallsikringskurs på egen byggeplass

  Fallsikringskurset settes opp jevnlig gjennom hele året i både Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim, men Ramirentskolen kan også når som helst sette opp et kurs på forespørsel.

  – Det er bare å ta kontakt for å sette opp et fallsikringskurs. Vi kan komme til byggeplassen eller gjennomføre det på et av våre kundesentre. Det kan også kombineres, ved at vi tar teoridelen på kundesenteret, men gjennomfører praksis med eget utstyr på den gjeldende byggeplassen, forteller Granlund.

  Kurset er en del av Norsk Standard for fallsikring i høyden – NS 9610, og det anbefales at personer som aktivt jobber med fallsikringsutstyr oppdaterer seg hvert fjerde år.

  SE HELE KURSKALENDEREN HER!Kontakt et av våre kundesentre her!
  Christina Niemi
  Christina Niemi

  Marketingsjef