Digitalisering er en viktig støtte for videre effektivisering

  11. apr 2023

  Digitalt, digitalisering, bygg og anlegg, ramirentrapporten

  Å digitalisere bransjen er helt klart et nødvendig tiltak på veien mot å jobbe mer bærekraftig. Ved å utnytte innsamlet data kan vi bruke maskiner mer energieffektivt, unngå en hel del frakt og logistikk og sørge for en bedre planlegging gjennom alle prosjektfasene, sier IT- og digitaliseringssjef i Ramirent Guri Bardal.

  Når virksomheter tilrettelegger for å hente ut data fra maskiner kan man få til en bedre utnyttelse av utstyret. Digitalisering kan også gjøre at entreprenører kan planlegge bedre – slik at riktig maskiner og utstyr står klar på byggeplassen når det skal brukes. Hos oss utnytter vi mulighetene som ligger i digital teknologi på ulike måter.

  - Vi tilbyr blant annet RamiShare. Dette er en digital tjeneste som tilrettelegger for maskindeling på byggeplass mellom flere aktører. Dette sørger for bedre utnyttelse av maskinene og mindre dødtid, redusert behov for nye maskiner og transport av disse, samt langt bedre kontroll på økonomien.

  RamiShare, digitalisering, Ramirent

  Når vi snakker om digitalisering av bygg- og anleggsbransjen er det ikke bare snakk om maskinlæring og nye måter å utnytte digitale verktøy på. Bransjen har en vei igjen å gå når det kommer til digitalisering av oppgaver som timeføring, HMS-oppfølging og bestillinger. Digitalisering kan også være en viktig bidragsyter til å fjerne gråsonene innen HMS i bransjen.

  Å digitalisere arbeidsprosesser og oppfølging gjør denne delen mer gjennomsiktig. Det gjør det vanskeligere for uprofesjonelle aktører å ta snarveier.

  I årets rapport kommer det frem at 1 av 3 sier de ikke bruker digitale verktøy til administrative oppgaver. Guri Bardal er ikke overrasket over statistikken.

  - Et ferdig implementert IT-system er en viktig faktor for effektivisering. Men, det er kostbart for mange små aktører å investere i digitale verktøy.

  Digitalisering, Ramirentrapporten
  Les hele Ramirentrapporten

  Det krever også en investering av tid til opplæring og å sørge for at verktøyene faktisk blir brukt. For mange er dette en satsing det er utfordrende å gjøre lønnsom. Her kan de større aktørene støtte de mindre ved å vise frem fordeler og muligheter innen digitalisering – og tilby brukervennlige kunde- og bestillingsportaler.

  I årets bransjeundersøkelse er det tre faktorer som oftest blir nevnt som hindringer for videre digitalisering:

  1. Manglende kunnskap

  2. Man ser ikke fordeler ved å digitalisere

  3. Man mangler løsninger som er gode nok

  Ramirents digitaliseringssjef ser også en utfordring med å lage digitale verktøy som både skal dekke komplekse krav og være tilstrekkelig brukervennlig. Verktøyet må løse veldig mange ulike oppgaver, og ulike aktører har ulik digital kompetanse. Dette gjør det utfordrende å samhandle på én digital plattform i store prosjekter.


  Guri Bardal, IT og digitaliseringssjef, Ramirent
  Guri Bardal

  IT- og digitaliseringssjef i Ramirent

  Anne Kiær Ramirent
  Anne Kiær

  Markedskoordinator