Den viktige sikkerheten

  Ramirentrapporten, sikkerhet, hms

  I årets bransjerapport sier 1 av 3 at det slurves med sikkerhetsutstyr på arbeidsplassene i bygg- og anleggsbransjen. HMS-sjef Lars-Morten Rostad i Ramirent sier det viktigste arbeidsgivere kan gjøre er å etablere sikkerhetsrutiner, sjekklister og sikkerhetsbarrierer som inspirerer arbeidere til å velge riktige og trygge løyper.

  – Jeg tror ikke det er snakk om slurv, men at det heller er det menneskelige aspektet som kommer inn her. Vi klarer ikke å ha oppmerksomheten rettet mot for mange ting på en gang. Det er viktig å være bevisst på at arbeidet med sikkerhet aldri tar slutt, det er og skal være en kontinuerlig prosess.

  Les hele Ramirentrapporten her!

  Når det kommer til jobben med å gjøre arbeidsplassene i bransjen tryggere er det også en god støtte i den digitale utviklingen av byggeplassene. Med et digitalt system for innrapportering blir det mer overkommelig å peke ut de situasjonene eller andre forhold som fører til ulykker og skader. For å få dette til, er det samtidig vesentlig med et arbeidsmiljø hvor det er trygt å si fra når noe ikke er som det skal. Budskapet bør være at når man sier fra bidrar man faktisk til virksomhetens kvalitetsarbeid – og dermed til å sikre bedriftens konkurransedyktighet.

  I Ramirent er vi opptatt av at det er lov å si «Stopp, dette er ikke trygt» - uten at man skal bli sett på som en syndebukk som forsinker leveransene. Innmelding av farlige situasjoner og ulykker er nødvendig for at vi skal kunne hindre at de samme ulykkene skjer igjen og igjen.

  Ramirentrapporten, sikkerhet, hms

  ET GODT ARBEIDSMILJØ er også en viktig faktor når det kommer til funnene fra årets rapport som går på stress. Hele 40 prosent opplever at det er stress som er årsaken til at arbeidsplassen ikke føles sikker.

  I Ramirent bruker vi en rekke ulike verktøy når vi skal kommunisere eksempelvis farlige situasjoner eller viktigheten av sikkerhetsrutiner. Vi har sikkerhet på agendaen i alle møter, informasjonen er tilgjengelig på PC og mobil og vi bruker HMS-tavlene våre. Vi kommuniserer ofte budskap med hjelp av grafiske elementer, bilder og video. Dette er både en mer effektiv kommunikasjon enn lange beskrivelser i tekstformat samtidig som det er viktig å forstå at ulike ansatte tar til seg informasjon på ulike måter.

  VI HAR OGSÅ LAGET DATASPILL hvor de ansatte kan prøve ut arbeidsoperasjoner som en avatar før de skal gjennomføre oppgaven. Det gjør det gøyere å tenke sikkerhet ja, men det er også en enkel og effektiv måte å vise ulike utfall for ulike valg – uten at noen skader seg.

  Ramirentrapporten, sikkerhet, hms

  – Vi kan bli så gode vi vil på HMS, men det er mye kvalitetssikring i gode sjekklister. Risikoen for at farlige situasjoner oppstår minsker veldig når man rett og slett blir hjulpet til å huske alle avsjekk og sikkerhetsrutiner, avslutter Lars-Morten.


  Lars Morten Rostad Ramirent
  Lars-Morten Rostad

  HMS-sjef

  Ta kontakt med ditt lokale kundesenter her!Les hele rapporten her!
  Anne Kiær Ramirent
  Anne Kiær

  Markedskoordinator