Byggvarme: 40 prosent lavere forbruk og kostnader med overvåking

byggtørker, overvåking, bærekraft

En stor utfordring knyttet til et byggeprosjekt er den enorme mengden ressurser som kreves for å holde byggeplassen varm og tørr. Med digital overvåkning fra El-Björn skal Ramirent bistå kunder for å redusere energiforbruk og utgifter knyttet til dette.

– Med overvåkning av byggvarme og byggtørk flyttes kontrollen tilbake til lederen for prosjektet. Tidligere har hvem som helst kunnet styre dette direkte på aggregatene, men med overvåking har byggeleder full kontroll på at oppdraget utføres som planlagt via telefon eller skjerm, forteller Petter Gustav Johnsen, produktleder for elektro og varme i Ramirent.

Byggvarme benyttes til oppvarming av bygget og for uttørking av samtlige prosjekter på ulike plan, og er viktig for at fremdriften skal gå som planlagt. Det krever mye energi, men er også kostbart og fører til mye svinn.

– I mange tilfeller er det ikke stort nok fokus på tetting av bygget, slik at det blir store lekkasjer. Ved utslippsfrie prosjekter, hvor det benyttes strøm, er dette med tetting av bygget og styring av maskinene ekstra viktig da nok energi ofte er en utfordring, fortsetter produktlederen.

Tradisjonelt er det analoge termostater på utstyret som er plassert på selve byggvarmeren og dermed kan de som er ute på prosjektet selv justere på temperaturen. I rom som ikke er tette og slipper ut mye energi, har dette tradisjonelt sett gitt store miljøutfordringer og CO2-utslipp.

Overvåking, byggvarme

LES OGSÅ: Byggtørk og byggvarme – en miljøversting på byggeplassen

Redusert utslipp med digitalisering

Som et ledd i Ramirents visjon og mål om en utslippsfri byggeplass, har overvåkning av byggestrøm vist seg svært effektivt og besparende på flere plan.

I 2021 gjennomførte ble et pilotprosjekt gjennomført i Gullåkraskolan i Sverige, der alt relatert til byggklima på byggeplassen ble overvåket digitalt. Prosjektet ble gjennomført sammen med El-Björn og overvåkningsteknologien Solution.

– Erfaringene fra prosjektet er utelukkende positive. Vi klarte faktisk å redusere forbruket og kostnadene med over 40 prosent. Det er ganske oppsiktsvekkende, sier Johnsen.

Johnsen peker på Ramirent nå har et betydelig konkurransefortrinn ved å kunne vise til konkrete eksempler fra reelle byggeprosjekter - både når det kommer til klimaregnskap og økonomi.

– Nå kan vi virkelig visualisere for kundene våre at pengene de ikke bruker på ekstra tiltak til tetting av bygget og å styre prosessen digitalt, går rett på bunnlinja og ut. Så selv om utstyret vårt koster litt mer grunnet denne teknologien og de anbefalingene vi gir, vil energiforbruket og utgiftene halveres, forteller produktlederen.

byggvarme, ramirent, el-bjørn

LES OGSÅ: Elektriske maskiner og anleggsmaskiner – vi har alt du trenger

Fremtidsrettet teknologi - først i Norge

Overvåkningsteknologi på byggeplass er fortsatt nytt. Med tanke på hvor stor effekt dette kan ha på karbonfotavtrykket byggebransjen etterlater seg, er Ramirent stolte av å kunne være en foregangsaktør på feltet - og faktisk først i Norge.

– Ramirent har levert utstyr til byggingen av det nye Rikshospitalet og vi tar sikte på at vi skal klare å gi dem de rapportene de trenger for å dokumentere energiforbruk og CO2-utslipp på en mye enklere måte, sier Petter Gustav Johnsen.

Stort potensial - «Å måle er å vite»

Med et oppkoblet, digitalt system, har lederne unik innsikt i selve byggklimaet for prosjektet, som ikke før har vært mulig. Potensialet er enormt, og fordelene med denne teknologien vil gjøre seg tydelig bemerket.

– Når du har mulighet til å styre og endre temperatur etter behov, optimaliseres tørkeprosessen gjennom hele prosjektet. Med nye digitale, oppkoblede TVS-maskiner er det mye lettere å følge fremdriftsplanen. Poenget med overvåkningen er å ligge i forkant av prosjektet, forteller Country Manager for El-björn i Norge, Odd Ivar Jørgensen.

For Ramirent gir samarbeidet en mulighet til å ta et stort skritt frem i det grønne skiftet.

– Ramirent er fremtidsrettet og tør å satse, noe som er helt på linje med vår visjon. Derfor valgte vi å samarbeide med Ramirent på våre første piloter. Målet vårt er å øke kunnskapen til entreprenører og aktører innen byggebransjen slik at det også blir lettere å velge disse løsningene for fremtidige klimavennlige prosjekter, forklarer Jørgensen.

LES OGSÅ: Overvåkningskamera – reduserer antall tyverier med 95-97 prosent