Byggtørk og byggvarme - en miljøversting på byggeplassen

  4. mar 2022

  Helt nødvendig på byggeplassen, men det er også en av verstingene når det kommer til miljøgassutslipp. I Ramirent har vi et bredt utvalg av mer miljøvennlige løsninger og utstyr – for både fossilfrie og utslippsfrie byggeplasser.

  Byggtørk og byggvarme

  Helt nødvendig på byggeplassen, men det er også en av verstingene når det kommer til miljøgassutslipp. I Ramirent har vi et bredt utvalg av mer miljøvennlige løsninger og utstyr – for både fossilfrie og utslippsfrie byggeplasser.

  Byggtørk og byggvarme er ansett som en miljøversting på byggeplassen. Det krever mye energi å varme opp et bygg på flere tusen kvadratmeter til 15-20 grader. Et bygg som fremdeles er under oppføring, som ikke har tette vegger, rom eller fasade.

  Tradisjonelt sett er dette blitt gjennomført ved bruk av såkalte kokoverk – varmeaggregat på diesel. Fra 1. januar 2022 er det innført forbud mot bruk av fossilt brennstoff på byggeplassen, som betyr at dette ikke lenger er et alternativ og at det er behov for andre og mer miljøvennlige løsninger.

  Ramirent har et bredt utvalg av miljøvennlige løsninger for byggtørk og byggvarme, samt fageksperter som hjelper deg å finne den beste løsningen basert på budsjett, tilgang på energikilder og størrelse på prosjektet.

  – Vi kan levere byggvarme til en privatbolig som trenger 18 kilowatt og til de største og mest kompliserte byggeprosjektene som har behov for flere tusen kilowatt. Ved byggingen av VIA i Vika i Oslo leverte vi 3 100 kilowatt kun til byggtørk, forteller Petter Gustav Johnsen, produktleder for elektro og varme i Ramirent.

  Strøm, fjernvarme eller biodiesel

  Med det nye forbudet er alternativene til energikilder for byggtørk og byggvarme redusert fra fire til tre. Disse kan rangeres i følgende rekkefølge basert på miljømessige hensyn:

  1.Elektrisitet/strøm – hentet fra norsk vannkraft og det mest miljøvennlige alternativet. Det må være tilgang til nok strøm på byggeplassen.

  2.Fjernvarme – produseres via avfallsforbrenning. Et andrevalg til strøm, men kan også brukes i kombinasjon hvis det ikke er tilgang til nok strøm alene. Det finnes lokale fjernvarmeanlegg som bruker biobrensel som energikilde. Disse vil ha et langt bedre miljøregnskap.

  3.Biodiesel – lages av vegetabilske eller animalske oljer. Biodiesel er fornybart, og gir 51 prosent redusert utslipp sammenlignet med fossil diesel.

  I Ramirent sitt utleiesortiment finnes det godt over 5 000 produkter innen elektro, byggvarme og uttørking til utleie.

  SE UTVALGET!

  – Vi har et bredt utvalg av både elektriske varmevifter og varmluftsvifter, varmeaggregat og undersentraler for fjernvarme og luftvarmere og varmeaggregat tilpasset biodiesel, sier Johnsen.

  Alle våre produkter innen byggvarme og uttørking:

  Byggvarme for utslippsfri byggeplass og fosilfri byggeplass

  Det er forventet at forbudet mot fossilt brensel for byggvarme alene vil redusere klimagassutslippene i Norge med 80 000 tonn i året. Det er et viktig initiativ på veien mot å gjøre norske byggeplasser helt utslippsfrie, og skal bidra til at flere omstiller seg raskere.

  Det første målet er fossilfrie byggeplasser i 2022, og utslippsfrie byggeplasser i 2025.

  • Utslippsfri byggeplass: Kun bruk av energikilder som ikke gir utslipp av karbondioksid (CO2) eller nitrogenholdige gasser (NOx). Eksempel på energikilder: elektrisitet (fra nett eller batteri), hydrogen eller fjernvarme.

  • Fossilfri byggeplass: Bruk av energikilder som ikke gir utslipp av karbondioksid (CO2). Her kan det benyttes biobrensel – biodiesel, biogass eller pellets, i tillegg til elektrisitet, hydrogen og fjernvarme.

  LES OGSÅ: Investerer 110. millioner kroner i utslipsfrie maskiner og utstyr

  Fjernvarme og strøm - god planlegging er viktig

  For å omstille seg til de nye kravene er det ifølge Johnsen desto viktigere at både byggherren og entreprenørene planlegger godt tidlig i prosjektet. Det er helt sentralt å sikre tilførsel av nok energi i byggeprosessen.

  – Den største utfordringen er tilgang på nok strøm. For en utslippsfri byggeplass med hovedvekt på elektrisk energi, er en tommelfingerregel er at du vil trenge 3-4 ganger så mye strøm i byggeprosessen som bygget vil ha behov for når det er satt i drift, forklarer Johnsen.

  – Det krever god planlegging. For eksempel er ikke inntak som legges opp for drift av bygget nok til å dekke behovet av strøm i byggeprosessen.

  En løsning er da å sette inn midlertidige trafoer eller hente strøm fra eksisterende trafoer i området. En prosess det må søkes om, og som ofte tar tid.

  – Litt avhengig av hvor i landet byggeprosjektet er, må en forvente mellom 2-5 måneder behandlingstid på denne typen søknader.

  For en utslippsfri byggeplass anbefaler Johnsen at aktøren som skal planlegge for strømforsyning kommer inn før entreprenøren. Det er fordi det krever enormt med strøm når du i tillegg til byggvarme skal forsyne gravemaskiner og annet utstyr med strøm.

  Varme og uttørking - vi er din rådgiver

  Uansett behov for byggvarme og uttørking har Ramirent kunnskap og ekspertise, og kan tilby en komplett løsning og rådgivning for å finne de beste løsningene for prosjektet.

  – Vi er ikke bare en utleieleverandør, men en sparringspartner som hjelper deg å finne gode løsninger fra prosjekteringsfasen. Hos oss har vi folk med over 30 år i bransjen som har vært ute en vinternatt før, som har erfaringsgrunnlag uansett utfordring, forteller Johnsen.

  Ofte handler det om å finne en løsning som passer til budsjettet.

  -Et fjernvarmeanlegg er forholdsvis kostbart å montere og krever en del for å få satt i drift, men energien du kjøper fra leverandøren er basert på fastpris og er vesentlig lavere enn for strøm. Det er i tillegg mer stabilt og gir mindre utfordringer ved at ting stopper opp, forklarer produktlederen.

  LES OGSÅ: Rekord-kontrakt på Svalbard

  Et annet alternativ er å gå for en kombinasjon mellom fjernvarme og strøm, som kan være et gunstig alternativ i mange tilfeller, spesielt ved høye bygg.

  – Vi setter ofte opp flere forslag til løsninger for kunden, så kan de selv velge det som passer best basert på budsjett og tidsplan. Vår intensjon er alltid å finne en løsning som er så enkel, rimelig og stabil som mulig, som gir det resultatet byggherren krever.

  – Vi har produkter og utstyr til å forsyne 100 utslippsfrie byggeplasser så sant det legges til rette for det på et tidlig

  Ramirent, Overvåking og smartstyring av byggtørk og byggvarme

  Overvåking og smartstyring av byggtørk og byggvarme

  Nytt for byggtørk og byggvarme på byggeplass er at Ramirent kan levere varmeovervåking og loggføring av temperaturer, som både er økonomisk og sikrer et godt resultat.

  – Det er fremdeles på teststadiet, men hensikten er at kunden med smartstyring skal kunne kontrollere og sikre en kontinuerlig temperatur i bygget og samtidig overvåke luftfuktigheten, forteller Johnsen.

  Foreløpig viser rapportene at det er mulig å spare mellom 40-45 prosent av energiforbruket ved bruk av smartstyring.

  – Normalt har varmeaggregatene en analog termostat som enkelt kan justeres manuelt. Hvis entreprenøren har sagt at temperaturen skal stå på 15 grader, men anleggsarbeidere ofte justerer dem opp til 30 grader, mer enn dobler du energiforbruket.

  Med det nye systemet vil alle varmekilder på byggeplassen være koblet til ett system og sentralstyrt med et digitalt verktøy hos kunden. Samtidig blir fuktighet og temperatur kontinuerlig overvåket med termostater i hvert rom.

  Løsningen er fremdeles under utvikling, men forhør deg gjerne med en av våre kunderådgivere om mulighetene.

  Ta kontakt med oss for å diskutere ditt neste prosjekt!
  Christina Niemi
  Christina Niemi

  Marketingsjef