Bygge stillas – kurs for montering opp til 5 meter, 9 meter og over

  15. des 2021

  Det er krav til dokumentert opplæring for montering av stillas. Ramirentskolen tilbyr kurs for montering av stillas opp til 5 meter, opp til 9 meter og over 9 meter, og kan tilpasse kursets innhold etter både yrke, arbeidsoppgaver og andre behov.

  Krav til dokumentert opplæring

  Det er krav til dokumentert opplæring for montering av stillas. Ramirentskolen tilbyr kurs for montering av stillas opp til 5 meter, opp til 9 meter og over 9 meter, og kan tilpasse kursets innhold etter både yrke, arbeidsoppgaver og andre behov.

  Arbeid i høyden er en risikosport, og montering av stillas er derfor en svært viktig oppgave. Det handler om å skape en sikker arbeidsplattform for alle som eventuelt skal bevege seg i stillaset.

  Kravet om dokumentert opplæring gjelder for alle typer montering av stillas, enten det er for en mindre malejobb på et bolighus, fasadearbeid på et industribygg eller for større prosjekter innen bygg- og anlegg, industri, skipsbygging eller oljevirksomhet, sier leder for Ramirentskolen, Oddbjørn Granlund.

  Jobber du i en bransje der du har behov for å montere og sette opp et stillas selv, skal du ha dokumentert opplæring for dette.

  Kurs for montering av stillas med Ramirent

  Ramirentskolen tilbyr tre typer kurs for montering av stillas: Kurs for montering av stillas opp til 5 meter, kurs for montering av stillas opp til 9 meter og kurs for montering av stillas over 9 meter.

  – Kurs for montering opp til 5 meter og 9 meter er et kurs for oppsett av standard stillas, med de mest grunnleggelende komponentene og metodene. Her er det krav til dokumentert opplæring for montering opp til arbeidsplattform, forteller Granlund.

  For montering som går over 9 meter, eller montering som krever spesielle tilpasninger og beregninger på grunn av prosjektets omfang, stillasets størrelse eller belastning av vekt, er det kurset for montering over 9 meter som gjelder.

  – Skal du for eksempel bygge deg opp og rundt et kirkespir vil ikke et standard-oppsett være nok og du vil ha behov for mange og nøyaktige beregninger for belastning, vær og vind, sier kurslederen.

  Stillaskurs vi tilbyr:

  Stillasmontering – praksis og teori

  Innholdet i kursene tar for seg lover og forskrifter, krav til underlag, hvordan beregne underlag, forankringspunkter og veggfester, testing av veggfester og bruk av fallsikringsutstyr.

  – I praksisdelen setter vi all lærdom ut i virkeligheten. Vi monterer opp og monterer ned, monterer opp og demonterer. Deltakerne får også arbeidsoppgaver og utfordringer underveis. Hvis du for eksempel skal sette på en duk, hvilke krav gjelder da?

  Han understreker at arbeid i høyden fra før av er en risikosport og at du som stillasbygger har en viktig oppgave med å bygge en trygg arbeidsplattform for andre.

  – Hvis du ikke gjør alt riktig her, så kan det ende med brutale skader eller i verste fall dødsfall, så du har et enormt ansvar.

  Ramirent, Stillas kurs

  Kursene gjennomføres jevnlig på kundesentrene til Ramirent gjennom året, men kan når som helst settes opp på forespørsel og behov.

  – Vi har flere dyktige instruktører som kan komme til din bedrift eller holde kurset på et av våre kundesentre i Oslo, Stavanger, Trondheim, Bergen eller andre steder, avslutter kurslederen.

  Påmelding: Montering av stillas opp til 5 meterPåmelding: Montering av stillas opp til 9 meterPåmelding: Montering av stillas over 9 meter

  Se vår kurskalender!

  Anne Kiær Ramirent
  Anne Kiær

  Markedskoordinator