Bruk av arbeidsutstyr – kurs og dokumentert opplæring

  9. sep 2021

  kurs, ramirentskolen

  En tryggere arbeidsplass

  Alle yrkesgrupper som benytter verktøy som er karakterisert som særlig risikofylt, bør ta et kurs i sikkerhet og bruk av farlig arbeidsutstyr. Ramirentskolen gir deg og dine ansatte økt kunnskap og legger til rette for en trygg arbeidsplass.

  Målgruppen for kurset i sikker bruk av farlig arbeidsutstyr er rett og slett alle som skal benytte arbeidsutstyr som er risikovurdert som «farlig ved bruk».

  – Definisjonen av farlig utstyr ligger i utstyr som har særlig stor risiko ved bruk. Dette er uavhengig av arbeidsoppgaven, men noe utstyr krever større forsiktighet ved at det for eksempel ikke skal benyttes over hodehøyde, sier kursleder Frank Nergård.

  Hva som er spesifisert som farlig arbeidsutstyr er beskrevet i Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav utarbeidet av Arbeids- og sosialdepartementet. Det gjelder blant annet vinkelslipere, kappsag, boltepistol, spikerpistol og lignende.

  – Annet utstyr kan også være aktuelt etter ønske fra kunden, forteller Nergård. Ved større grupper kan Ramirent skreddersy praksisen etter det arbeidsutstyret som er viktig for kunden. Et vanlig kurs varer i åtte timer, og kurset i sikker bruk av farlig arbeidsutstyr settes opp kontinuerlig og på forespørsel.

  Risikovurdering og sikker bruk

  Det stilles en del krav til bruk av farlig arbeidsutstyr i bygg- og anleggsbransjen. Kravene er spesifisert i forskrift om utførelse av arbeid og i utstyrets bruksanvisning.

  bruk av utstyr, ramirent, maskinutleie

  – Selve kurset inneholder kunnskap om lover og forskrifter, HMS, bruk av personlig verneutstyr, praktiske øvelser, konsekvenser, risikovurdering og ikke minst verktøykjennskap, sier Nergård.

  Det han mener er den aller viktigste lærdommen gjennom kurset til Ramirentskolen er sikker bruk av verktøyet, personlig verneutstyr og HMS. I tillegg har du et moralsk ansvar rundt vurdering av egent kompetanse og eventuelle fornyelser.

  Påmelding: sikker bruk av farlig arbeidsutstyr
  Christina Niemi
  Christina Niemi

  Marketingsjef