152 dødsulykker i byggebransjen mellom 2000-201910. mai 2021

152 dødsulykker, hms, sikkerhet, ramirent

Sikkert arbeid i høyden

Fall i forbindelse med arbeid i høyden er en av de vanligste årsakene til ulykker. Som Norges ledende leverandør av maskiner og utstyr, ønsker vi i Ramirent å øke kunnskap og kompetanse knyttet til HMS og sikkert arbeid i høyden, og endre statistikken.

Hver gryende morgen, før dyrebare sønner og døtre åpner trøtte øyne og strekker små føtter under dyna, er det 254 000 kvinner og menn som går til en jobb i bygg- og anleggsbransjen i Norge.

254 000 mennesker som vi i Ramirent vil skal komme trygt hjem igjen.

I perioden fra 2000 til 2019 ble det registrert 152 arbeidsulykker med dødelig utfall i norsk bygg- og anleggsbransje. I gjennomsnitt rapporteres det om syv arbeidsulykker hver dag. Bare i 2019 var 555 av disse knyttet til arbeid i høyden.

Vi har ingen å miste.

Som Norges ledende leverandør av maskiner og utstyr jobber vi hver dag for å øke kunnskap og kompetanse knyttet til sikkerhet, gi nødvendig opplæring og sørge for at våre kunder, samarbeidspartnere og kollegaer kommer seg trygt hjem fra jobb hver dag.

HMS, kunnskap og kompetanse

Ramirentskolen

– Det er ikke veldig vanskelig å sikre seg, men det krever kompetanse. Med Ramirentskolen ønsker vi å heve kvaliteten på sikkerhetsopplæring innen bygg- og anleggsbransjen og øke kunnskap, forteller Oddbjørn Granlund, leder for Ramirentskolen.

– Dette er kunnskap vi gjerne deler til både samarbeidspartnere og konkurrenter.

Ramirentskolen tilbyr et bredt utvalg av kurs og opplæring;

Lift-/personløfterkurs

Fallsikring

Redning og evakuering

Brukerkurs for stillas

• Montering av stillas – til 5 meter, til 9 meter og fra 9 meter

Klatrekurs for stolpe og mast

Truckførerkurs

Teleskoptruck-kurs

Stropping, anhuking og signalgivning

Farlig arbeidsutstyr/verktøy

– Ramirentskolen er en sertifisert opplæringsbedrift. Vi gjennomfører kurs i henhold til lover, forskrifter og anbefalte standarder. Læreplaner kan tilpasses den enkelte bedrifts behov.

Se kurs kalender her
kurs, hms, ramirent

Granlund har gjennom mer enn 20 år spesialisert seg på arbeid i høyden og fallsikring innen bygg, anlegg og industri, og samarbeider tett med Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg og Standard Norge for å få på plass gode bransjestandarder for sikkert arbeid i høyden.

– Sikkert arbeid i høyden handler i stor grad om bevisstgjøring og risikoforståelse. Det er viktig at alle som jobber med arbeid i høyden forstår at det er en risikosport. Faktisk er det ikke så annerledes enn å hoppe i fallskjerm. Gjør du det så følger du sikkerhetsinstruksene.

En av de vanligste årsakene til ulykker er nettopp mangel på risikoforståelse, forklarer han.

– Mange dødsfallulykker skjer faktisk fra en høyde på mellom 2,5 til 4 meter. Det er en høyde som ofte ikke oppfattes som farlig, men hvis du skulle være uheldig å falle ned fra bare én meter så er energien som møter det første treffpunktet på kroppen din ti ganger kroppsvekten din. Fra to meter kan du gange kroppsvekten din med 20, sier han.

Andre årsaker til ulykker er feil valg av utstyr for oppgaven eller feil bruk av utstyr.

– Alt arbeidsutstyr har bruksområder og begrensninger, og det samme gjelder sikkerhetsutstyr og fallsikringsutstyr. Min oppgave er å bevisstgjøre og spre kunnskap som bidrar til riktig valg og riktig bruk av utstyr. En viktig del av opplæringen er å se forskjell på utstyr, kjenne deres bruksområder og vite deres begrensninger.

LES OGSÅ: Fallsikringskurs

kurs, sikkerhet, hms

De viktigste sikkerhetstiltakene for arbeid i høyden

Ramirent er en av få totalleverandører av utleieløsninger i Norge. Vi leverer lift, stillas, tak-over-tak, tak- og kantsikring, heis og klatrestillas til fallsikringsutstyr, anleggsmaskiner, byggmaskiner, elektro, byggvarme og modulløsninger i tillegg til rigg og drift, områdesikring og adgangskontroll, miljøløsninger og sikkerhet.

Vi får ta del i mange spennende og utfordrende prosjekter, slik som eksempelvis Munchmuseet, Nasjonalmuseet, Clarion The Hub, DEG8 på Barcode i Bjørvika og verdens høyeste trebygning, Mjøstårnet i Brumunddal med sine 18 etasjer og 85,4 meter.

Med mennesker opp til 80 meter over bakken, er sikkerhet en svært viktig faktor.

Arbeid i høyden, hms, sikkerhet, ramirent

HMS, opplæring og kurs for montering og bruk av stillas:

Ramirent leverer både tungstillas, lettstillas, rullestillas, hengestill as, tak-over-tak, spesialstillas, taksikring og inndekking, med ulike bruksområder og begrensninger.

– Det er stor forskjell på om stillaset skal brukes til å male eller belastes med tunge materialer, så her er det viktig at kunden får hjelp og veiledning til å velge riktig type stillas for oppgaven, forteller Granlund.

Arbeidstilsynet stiller krav til opplæring ved montering, demontering, endring og kontroll av systemstillas (forskrift om utførelse om arbeid) i tillegg til at montør må ha gjennomgått fallsikringskurs. Når stillaset er satt opp, er det forbudt å endre eller fjerne det uten at en montør er involvert.

– For de ansatte som skal jobbe i stillaset, skal det gjennomføres brukerkurs. Det skal gjennomføres en førbrukskontroll for hver gang stillaset benyttes, og brukerkurset gir den ansatte viktig innsikt i hva de skal se etter og kontrollere, sier eksperten.


HMS, opplæring og kurs for bruk av lift/personløfter

Ramirent leverer bomlift, sakselift, spesiallifter og mastelift til slett underlag eller terreng, i tillegg til lifthenger og bilmontert lift. Også her er det viktig med kompetanse for å velge riktig type lift, og kjenne til bruksområder og begrensninger.

– Begrensninger for antall kilo i kurven er ofte langt lavere enn du tror. En bomlift på 10 tonn kan ha en begrensning i kurven på 240 kilo, som tilsvarer to personer og litt utstyr.

Et annet viktig skille er om liften er egnet for innendørs eller utendørs bruk.

– Det er ikke lovkrav om ekstra sikring i lift, som er kollektivt sikret med rekkverk rundt kurven. Det er likevel mulig å bli kastet ut av en kurv som er i bevegelse. I Ramirent har vi derfor innført et internt krav om fallsikringssele og støttestropp i alle bomlifter. Enkelte lifter har også dette som et krav eller anbefaling i sine brukermanualer, forklarer Granlund.

HMS, opplæring og kurs for montering og bruk av heis

Ramirent leverer vareheiser, personheiser, klatrestillas, transportplattform og taksteinheis, i tillegg til tårnstykker i ulike størrelser.

– En byggeplassheis skal kun monteres av kvalifisert personell. Valg av heis på byggeplass bør besluttes i planleggingsfasen av prosjektet, ettersom den ikke er kompatibel med alle stillaser og krever riktig understøtte og veggfester. I likhet med stillas, kan heller ikke byggeplassheisen fjernes eller endres uten at montør er involvert, sier Granlund.

Byggeheisen monteres av et godt opplært personell som bygger seg oppover med ledd, også kalt tårnstykker, til ønsket høyde.

Fallsikringskurs, fallsikringssele og annet utstyr

Ramirent leverer fallsikringsseler, fallblokker, forankringsbolter, forankringsliner, forankringsstropper, base for frittstående sikring og redning- og evakueringssett, i tillegg til dokumentert sikkerhetsopplæring.

– Alle som arbeider i høyden skal ha gjennomført dokumentert, teoretisk og praktisk opplæring i bruk av fallsikringsutstyr. Øvelse i redning vil også være nødvendig, da det alltid skal være en redningsplan, sier Granlund.

Med utgangspunkt i eksempelet brukt tidligere, der kroppsvekten din genererer ti ganger energi ved et fall fra bare én meter, skal fallsikringsutstyret kunne stoppe deg og redusere kraften i fallet samt fordele kreftene til kroppen din ved hjelp av selen.

Det er derfor viktig at du har en sele i riktig størrelse og at du tilpasser den til din kropp.

fallsikring, sikkhet, hms, ramirent

– Fallsikringsutstyret må også ha riktig brems i henhold til arbeidsoppgaven. Det er for eksempel forskjell på om du skal montere et stillas eller om du skal jobbe på et tak. Alt utstyr er ikke like godt egnet til alt.

Deretter må du ha et sikkert forankringspunkt. Godkjente forankringsordninger inkluderer stropper, bolter og braketter. Det er viktig at du leser kravene til utstyret i brukermanualen.

– Det er viktig å være klar over at mye av utstyret krever at du forankrer deg over hodet, noe som alltid er et godt utgangspunkt. Det finnes alternativer hvis det ikke er en mulighet, og du må ha forankringspunktet nede ved beina, men da er det også flere begrensninger å ta hensyn til.

– Vi anbefaler vi at du jobber mest mulig fallforhindrende. Det vil si at du benytter fallsikringsutstyret ditt slik at det ikke er mulig å falle, forklarer Granlund.
sikkerhet, hms

HMS handler om forståelse og kommunikasjon

Ramirent tar HMS på alvor, og bistår både små og store entreprenører i arbeidet med å skape trygge arbeidsplasser og redusere risikoen for skader og ulykker.

For 2019 ble det registrert 2 664 arbeidsulykker i bygg- og anleggsbransjen i Norge der fall er en av de vanligste årsakene. Antall ulykker i en bedrift vurderes etter en såkalt H-verdi, som viser hyppighet av arbeidsulykker som er så alvorlige at det medfører fravær fra arbeidet.
Den gjennomsnittlige H-verdien i Norge for bygg- og anleggsbransjen i 2020 var 5,41. Det forteller oss at det per 1 000 000 timeverk i gjennomsnitt ble rapportert om 5,41 skader med en alvorlighetsgrad som medførte fravær fra arbeidet.

– I Ramirent jobber vi systematisk med HMS, og ser at sykefravær og H-verdien stødig går nedover. Den er nå på 1,4, som er et godt tall i bransjen. For oss er det likevel ikke godt nok, for vi vil at den skal ligge på null, sier Lars Morten Rostad, HMS-sjef i Ramirent.

Han kan fortelle at HMS først og fremst handler om god kommunikasjon.

– Vi bruker mye tid på å kommunisere hvorfor de ansatte er bedt om å gjøre noe og hvorfor vi setter krav. Det handler om å formidle kunnskap og innsikt, og å bygge holdninger. Det er likevel ikke nok bare å informere, du må sørge for at det etterleves, forteller han.

– Det er med innsikt og kunnskap vi kan bli bedre

HMS-avdelingen til Ramirent gjør en formidabel jobb. Ramirent er ISO-sertifisert med 45001 – verdens første ISO-standard som setter krav til arbeidsmiljø.

Nøkkelen til vellykket HMS-arbeid er ifølge Rostad godt kommunikasjonsarbeid, gode rutiner og gode systemer. I tillegg er det ifølge ham viktig å skape en kultur hvor det oppmuntres til å rapportere feil og uhell, uten å risikere straff eller uthenging.

– Vi er alle mennesker som kan gjøre feil. For oss er det viktig å forstå hvorfor en feil oppstår, og dermed skape nye og gode rutiner som forebygger at det skjer igjen.

Ramirent har utviklet et digitalt rapporteringssystem for dette, og skapt en kultur der de ansatte oppfordres til å rapportere alle hendelser, eller tilløp til hendelser.

– Det er kun ved hjelp av innsikt og kunnskap at vi kan bli bedre. I dag har rapporteringsverktøyet funnet sin naturlige plass i bedriften, og vi kan jobbe enda mer strukturert og effektivt for å forebygge skader og ulykker, forklarer HMS-sjefen.

– Systemet sikrer kvalitet i hele verdikjeden hos oss som leverandør, og hos våre kunder.

Arbeid i høyden – en del av vår arbeidshverdag

Som en av de største aktørene i bransjen og med mer enn 65 års erfaring, har vi i Ramirent opparbeidet oss inngående fagkunnskap innenfor et bredt sortiment. Spesielt i forbindelse med sikkert arbeid i høyden, som er en del av vår arbeidshverdag.

Vi vet at byggeplassen kan være en av Norges farligste arbeidsplasser. Med kunnskap, opplæring og gode rutiner kan du likevel minimere risikoen for skader og ulykker.


Trenger du hjelp med sikkerhet på byggeplassen?

Ta kontakt medoss i dag!

Vi i Ramirent vil at alle de 254 000 kvinnene og mennene som gikk ut døren til en jobb i bygg- og anleggsbransjen denne morgenen skal komme trygt hjem igjen.


Fordi vi bryr oss.

Ramirent, hms, fordi vi bryr oss


Kilder:

Arbeidstilsynet.no

SSB.no – Statistisk Sentralbyrå

Bnl.no – Byggenæringens landsforening

Ramirent.no

Lars Morten Rostad Ramirent
Lars-Morten Rostad

Leder for HMS- og Bærekraft