Velg land
Forespør produkt: 0
Forside    Produkter    Stillas, tak-over-tak og SAFE
Leiepriser

Stillas, tak-over-tak og SAFE

Ramirent er den komplette leverandøren av stillas. Vi har utleie av løsninger for tungstillas, lettstillas, rullestillas, hengestillas, tak-over-tak, spesialstillas, taksikring, fallsikring og inndekking. Vi løser det! 
Lettstillas
Lettstillas er enkelt å rigge og transportere. Egner seg bra til fasadejobber.
 
Tungstillas
Tungstillas benyttes ved store fasadejobber, eller ved etablering av spesielle adkomstløsninger.
 
Rullestillas
Rullestillaser forenkler tilgangen til arbeider i høyden, og er enkle å forflytte.
 
Tak-over-tak og Weather Protection
Ved å beskytte prosjekter mot vær og vind, sikres framdrften.
 
Spesialstillas
Vi bygger spesialstillaser til prosjekter som foregår under spesielt utfordrende forhold.
 
Områdesikring
Sikringsutstyr bidrar til å verne arbeidere og forbipasserende mot skader og ulykker.
 
Fallsikringsutstyr
Alle arbeidere i høyden skal personlig sikres mot skader som kan påføres gjennom fall.
 
Kantsikring
Ramirent tilbyr en sikker, lett og miljøvennlig kantsikringsløsning for byggeplasser.