Velg land

Stillas og tak-over-tak

Ramirent er den komplette leverandøren av stillas. Vi har utleie av løsninger for tungstillas, lettstillas, rullestillas, hengestillas, tak-over-tak, spesialstillas, taksikring og inndekking. Vi løser det! 
Lettstillas
Lettstillas er enkelt å rigge og transportere. Egner seg bra til fasadejobber.
 
Tungstillas
Tungstillas benyttes ved store fasadejobber, eller ved etablering av spesielle adkomstløsninger.
 
Rullestillas
Rullestillaser forenkler tilgangen til arbeider i høyden, og er enkle å forflytte.
 
Tak-over-tak og Weather Protection
Ved å beskytte prosjekter mot vær og vind, sikres framdrften.
 
Spesialstillas
Vi bygger spesialstillaser til prosjekter som foregår under spesielt utfordrende forhold.