Velg land
Forside    Produkter    Stillas og tak-over-tak    Spesialstillas

Spesialstillas

Stillasløsninger for industrien krever helt spesielle konstruksjoner, da de ofte må ta hensyn til eksisterende maskinpark, bygningsmasse eller produksjonslinjer. Dette kan være store og komplekse løsninger. Våre spesialkonstruerte industristillas kan rigges i f.eks. fabrikker og verksteder, som vil kunne ha full drift samtidig som stillaset er oppe. Ramirent har utleie av stillas til alle løsninger.