Velg land
Forespør produkt: 0
Forside    Produkter    SAFE    Fallsikringsutstyr
Leiepriser

Fallsikringsutstyr

Det finnes mange ulike typer av fallsikringsutstyr som beskytter arbeiderne dersom en ulykke inntreffer. Forskriften sier at en arbeidstaker skal ha opplæring og trening i bruk av det personlige verneutstyret som skal benyttes i arbeidet. Ramirent har utleie av fallsikringsutstyr, og avholder kurs og opplæring i bruk av dette (Bestillingsnummer 524 – Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen, §10).Fallsikringsutstyr